Home

Efterforskningsförbud

Compound- und Recurvearmbrüste, Pfeile und Zubehör. Zum Onlineshop Spezial-Seminare für Betriebsratsvorsitzende: Das müssen Sie für Ihr Amt wissen! Praktische Arbeit, kompetente und engagierte ReferentInnen, kleine Seminargruppe Efterforskningsförbud i Sverige. I Sverige är det förbjudet för myndigheter och andra allmänna organ att efterforska vem som, med stöd av meddelarfriheten, har lämnat en uppgift till media eller en journalist. Det följer av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen . [1 Efterforskningsförbud. Myndigheter eller andra allmänna organ får inte efterforska vem som har lämnat ett meddelande med stöd av meddelarfrihet. Den som har tagit emot en uppgift som lämnats för publicering med stöd av meddelarfriheten har tystnadsplikt beträffande meddelarens identitet Efterforskningsförbudet innebär att företrädaren för myndigheter och vissa privata verksamheter inte får försöka ta reda på vem som lämnat uppgifter till media. Det är alltså straffbart för dessa arbetsgivare att försöka ta reda på vem som är källan

Säkerhetsansvarig bröt mot efterfrågeförbud. En person begärde att få kopior av klasslistor för årskurs sex vid två kommunala skolor i Höganäs kommun. Han återkallade kort därefter sin begäran när han fick reda på att han inte kunde få listorna mejlade till sig utan bara på papper per post Efter­forsk­nings­för­bud kontra skyl­dig­het att varsla/för­handla. Vi vill inled­nings­vis upp­lysa om att sva­ret som ges är över­gri­pande och inte en rekom­men­da­tion till beslut i något enskilt fall SVAR. Hej, och tack för din fråga. Det är helt riktigt att vem som helst har rätt att ta del av offentliga handlingar (såvida de inte är sekretessbelagda) och att man har rätt att vara anonym, vilket framgår av offentlighetsprincipen i Tryckfrihetsförordningen (TF) (se2 kap. 1 §).Av TF 2 kap. 14 § 3 st framgår att då någon begär ut en offentlig handling så får myndigheten inte. JK inleder förundersökning om efterforskningsförbud. Göteborg JK har beslutat att inleda en förundersökning med anledning av misstanke om brott mot efterforskningsförbud Meddelarskyddet innebär också ett efterforskningsförbud. Det betyder att det är ett grundlagsbrott om någon inom en myndighet eller annat allmänt organ aktivt försöker ta reda på en.

Bogensport Online Sho

Myndigheten får inte försöka ta reda på vem som har läckt informationen (efterforskningsförbud). Myndigheten har inte rätt att bestraffa uppgiftslämnaren, om man ändå skulle få veta vem det är (repressalieförbud) Det är därför av yttersta vikt att den som företräder en myndighet eller ett annat allmänt organ känner till och respekterar reglerna om efterforskningsförbud, vars syfte är att stärka meddelarfrihet en Postat 2014/01/20 Kategorier Övrigt Taggar efterforskningsförbud, efterforskningsförbudet, solna tingsrätt, TF 2:18 Lämna en kommentar till JO 153-14 JO 4171-11 En person begärde hos Försvarsmakten, bl.a. Ledningsregementet och Livgardet, att få en sammanställning av vissa anställdas namn, grad, befattning och lön JK åtalar för brott mot efterforskningsförbud. Publicerad 12 dec 2014 kl 15.22. Försäkringskassans säkerhetsdirektör Torgny Collin misstänks för att ha försökt röja Expressens källor. Nu har justitiekanslern beslutat att väcka åtal för brott mot efterforskningsförbudet. Foto: Bertil Ericson/TT

Betriebsratsvorsitzende - So machen Sie es richti

2016-11-29 in ansvarsregler, efterforskningsförbud, hindrande åtgärd, integritet, internet, Offentlighetsprincipen, preskription, Presstöd, Rättssäkerhet, Tystnadsplikt, Upphovsrätt, Yttrandefrihet | Permalin Brott mot efterforskningsförbud . Åklagaren yrkar på dagsböter. Kommunchefen bestrider ansvar Jag ville vara en bra chef. Efterforskningsförbud: Det är olagligt att inom offentlig verksamhet försöka ta reda på vem som lämnat en uppgift till media. Skyddet gäller även för anställda i tex kommunala och landstingsägda bolag, stiftelser och ekonomiska föreningar. Efterforskningsförbud gäller inte inom privat verksamhet Arbetsgivaren får inte försöka ta reda på vem som vänt sig till media (efterforskningsförbud). Yttrandefriheten gäller även dig som är chef. Du har rätt att informera allmänheten om vilka konsekvenser ett politiskt beslut innebär

Dagsböter för brott mot efterforskningsförbud 2018-10-17 LÄNKAR. JKs beslut om UHR och tryckfrihetsförordningen För ett år sedan begärde redaktionen för Samhällsmagasinet Avsnitt att få ut en förteckning över personer som åkt fast för fusk i högskoleprovet och blivit avstängda i två år. UHR ställde ett. 2015-03-20 in efterforskningsförbud, meddelarfrihet, Offentlighetsprincipen, Yttrandefrihet | Permalin Inom offentlig verksamhet och offentligt finansierad privat vård, skola och omsorg får arbetsgivaren inte försöka ta reda på vem som lämnat en uppgift till media. Detta kallas efterforskningsförbud. Arbetsgivare inom dessa verksamheter får inte heller bestraffa den som lämnat uppgifter till media. Detta kallas repressalieförbud efterforskningsförbud. Popularitet. Det finns 326987 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1039975 ord. Det motsvarar att 31 procent av orden är vanligare. Det finns 3159 ord till som förekommer lika ofta. Sammanlagt har detta ord hittats 56 gånger av Stora Ordboken

Efterforskningsförbud - Wikipedi

Efterforskningsförbud. Meddelares rätt att vara anonym skyddas bland annat genom förbudet för myndigheter och andra allmänna organ att uppsåtligen efterforska vem som meddelat en uppgift. Förbudet gäller även i de fall uppgiften skyddas av sekretess om utlämnandet sker muntligen 1 kap. 7 § Tryckfrihetsförordning (1949:105) 1 kap. 10 § Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) Om lagen.nu; Ansvarsfriskrivning; Kontaktinformation; Hostas av Lysato - Det är också i Sverige förbjudet för myndigheter och för företag som helt eller delvis finansieras med offentliga medel att försöka ta reda på vem som har lämnat ut information med skydd av meddelarfriheten. (Det kallas för efterforskningsförbud.) [meddelarskydd] [ändrad 21 maj 2019

Professor Christina Thomsen Thörnqvist frias av hovrätten för att ha efterforskat källan till en tidningsuppgift. Det innebär att tingsrättens fällande dom ändras Efterforskningsförbud. I grundlagen, 2 kap. 18 § TF, framgår för myndigheter ett efterforskningsförbud med följande lydelse. En myndighet får inte på grund av att någon begär att få ta del av en allmän handling efterforska vem denne är eller vilket syfte han eller hon har med sin begäran i större utsträckning än vad som. Förskolechef bröt mot efterforskningsförbud - frias. Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se. Meddelarskydd Vem bjöd in hen? Vem tog emot på förskolan? Så skrev en förskolechef i ett argt mejl till sin personal efter anonyma uttalanden om förskolan i lokaltidningen Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett efterforskningsförbud i yttrandefrihetsgrundlagen för att skydda anställda i verksamheter som finansieras av offentliga medel

Efterforskningsförbud lagen

 1. Tingsrätten i Göteborg meddelade idag domen mot den prefekt vid Göteborgs universitet som stått åtalad för brott mot grundlagens efterforskningsförbud. Domen blev 30 dagsböter. Prefekten hade försökt ta reda på vem som läckt hennes interna mejl till Göteborgs-Posten. Hon åtalades Fortsätt läsa
 2. Härutöver finns det ett så kallat meddelarskydd, även kallat efterforskningsförbud, som innebär att det är förbjudet att forska efter vem som lämnat uppgifterna. Detta förbud riktar sig dock enbart till det allmänna, inklusive statliga och kommunala bolag
 3. Det innebär efterforskningsförbud och ett förbud mot repressalier från sin arbetsgivare. På Riksdagens webbsida kan du läsa mer om våra grundlagar. Förordningar och föreskrifter. Det är riksdagen som stiftar lagar och med stöd av medgivande i lag kan regeringen besluta om regler
 4. Chef som efterforskat källa varnas. 14 juni, 2016 | Efter att Uppdrag granskning på SVT börjat ställa frågor, skickade en chef på Arbetsförmedlingen mejl till anställa och frågade vem som pratat med medier. Nu varnas han av Arbetsförmedlingens personalansvarsnämnd. Samtidigt framkommer nu att han skickade mejlet på initiativ av Arbetsförmedlingens pressenhet
 5. lewis, 11 oktober, 2017 at 12:21 Media Juridik and tagged Advokat Kenneth Lewis, Efterforskningsförbud, Friande dom. permalink . « Advokat Kenneth Lewis intervjuas i Sveriges Radi
 6. Inget brott mot efterforskningsförbud. STATENS FASTIGHETSVERK 2018-02-14. Justitiekanslern lägger ned förundersökningen mot en tidigare chef på Statens fastighetsverk som anmälts för brott mot efterforskningsförbudet. Hård kritik mot ny spionerilag. YTTRANDEFRIHET 2018-02-13

De tre delarna är alltså ett repressalieförbud, ett efterforskningsförbud och en tystnadsplikt. Tillsammans ger dom en tät väv som garanterar att uppgifter som bör sägas också sägs Hovrätten för Västra Sverige. På grund av covid-19 ber vi dig att i första hand ta kontakt med oss via e-post. Besök aldrig hovrätten om du har förkylningssymptom Justitiekanslern ./. PP - brott mot efterforskningsförbudet (dnr 9350-14-35 och 9351-14-35) Justitiekanslern väckte den 28 oktober 2015 åtal mot PP vid Helsingborgs tingsrätt för brott mot yttrandefrihetsgrundlagens efterforskningsförbud (mål nr B 1665-15) I tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen regleras det s.k. meddelarskyddet som består av flera komponenter: meddelarfrihet, anskaffarfrihet, rätt till anonymitet, efterforskningsförbud oc

Meddelaren skyddas emellertid inte bara genom ett efterforskningsförbud. Det finns dessutom regler som syftar till att skapa en frihet för meddelare att kommunicera med media. Dessa regler innebär att meddelare som bryter mot regler om sekretess inte kan straffas för sekretessbrottet: Meddelarfrihetsreglerna i grundlagen får försteg Meddelarskyddet med sitt efterforskningsförbud faller bort. Anskaffarfriheten försvagas liksom skyddet mot tvångsmedel. Den journalistiska verksamheten omfattas av EU:s dataskyddsförordning och det är Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen) som utövar tillsyn och kan pröva publiceringen av personuppgifter För att säkerställa anonymitetsrätten finns ett efterforskningsförbud, en långtgående tystnadsplikt och också ett repressalieförbud. Reglerna finns i TF 1 kap. och TF 3 kap. Åtskilliga avslöjanden om korruption i svenska medier har blivit möjliga tack vara meddelarfriheten Efterforskningsförbud i praktiken. Startat av: Anonym i: Öppenhetsforum. 2; 3; för 3 år, 5 månader sedan. Per Hagström . Visar 7 ämnen - 1 till 7 (av totalt 7) Från Utgivarna. Robert Olsson ny vd för Utgivarna 2020-12-21. Utgivarna fördömer förtalsturism och stöttar Realtid 2020-12-07 efterforskningsförbud Med efterforskningsförbud avses vanligen att myndighet er eller andra allmänna organ inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande med stöd av meddelarfrihet. Den som har tagit emot en uppgift som lämnats för publicering med stöd av meddelarfrihet en har tystnadsplikt beträffande meddelarens identitet

Ekonomihögskolan 2RV00E Rättsvetenskap, examensarbete Kandidatuppsats 15hp, VT 2012 2012-03-15 Gränsen mellan en anställds lojalitetsplikt och yttrandefrihe Efterforskningsförbud och repressalieförbud. En myndighet eller ett annat allmänt organ får inte efterforska upphovsmannen till sådana uppgifter som har offentliggjorts eller ingripa mot någon för att han eller hon i ett program eller en teknisk upptagning har brukat sin yttrandefrihet (2 kap 5 och 6 §§) JO finner att flera av hans svar och uttalanden i den intervjun ger anledning att ifrågasätta hans förståelse och respekt för reglerna om meddelarfrihet och efterforskningsförbud. JO uttalar bland anat att en företrädare för det allmänna inte ska uttrycka sig som att han eller hon skulle vara beredd att efterforska källor i vissa situationer Personuppgiftssekretess. Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall

Efterforskningsförbud. Den som bedriver verksamheten förbjuds att efterforska vem som har utnyttjat sin meddelarfrihet eller medverkat till en grundlagsskyddad framställning och får inte heller utsätta denne för negativa åtgärder på grund av detta Arkiv: Efterforskningsförbud. Friande dom i mål angående efterforskningsförbudet där advokat Kenneth Lewis var försvarare. 11 oktober, 2017 - 12:21. Idag kom domen från hovrätten angående efterforskningsförbudet där advokat Kenneth Lewis var försvarare Efterforskningsförbud gäller inte politiska partier. Efterforskningsförbud gäller inte politiska partier Visa. I Sveriges grundlag står att statliga myndigheter och andra allmänna organ inte.

Under maj 2018 väckte Justitiekanslern (JK) åtal mot bibliotekschefen gällande brott mot efterforskningsförbud genom en åklagare i Värmlands tingsrätt Mejl var inget brott mot efterforskningsförbud. 9 november, 2017 0 Kommentarer. Ett upprört mejl kunde tolkas som att prefekten efterforskade källor. Men det fanns inget uppsåt, menar hovrätten Efterforskningsförbud och repressalieförbud. Offentliganställda har sedan lång tid rätt att lämna uppgifter för publicering i grundlagsskyddade medier. För att säkra denna rätt finns ett förbud mot att efterfråga vem som är källan till en uppgift i media och att utsätta den som lämnat en sådan uppgift för repressalier Det går inte att bevisa att cheferna på psykiatrikliniken i Falköping bröt mot förbudet ett efterforska källor efter att personalen kritiserat arbetsmiljön i en anonym insädare. Men åklagaren menar att de rörde sig »i gränslandet« till brott Tel. hovrättens växel i Göteborg: 031-701 22 00 Tel. Värmlands tingsrätt: 054-14 84 00 E-post: hovratten.vastrasverige@dom.se Hovrättspersonal finns i Karlstad endast vid förhandlingar. Besöksadres

Politisk vilde anmäls för efterforskningsförbud. Facebook Twitter E-post. Stäng. Henrik Munck, politisk vilde i Trafiknämnden i Göteborg, kommer att anmälas till Justitiekanslern efter att ha försökt eftersöka källor. Det säger trafikdirektören Stefan Eglinger till GT Meddelarfrihet, yttrandefrihet och efterforskningsförbud för sjukvårdspersonal kan man i Ungern bara drömma om. Enligt en ny krislag som gäller så länge regeringen finner för gott, och som. <leadin> Hovrätten fastställer tingsrättens dom mot Solvändans förra chef. Hon döms för brott mot efterforskningsförbud efter att ha försökt att ta reda på vem som läckt uppgifter till medier. Domen är ovanlig. </leadin> - På grund av meddelarskyddet råder det efterforskningsförbud, sade hon då, en felaktig uppgift som Dagens Medicin tyvärr vidarebefordrade till sina läsare i förra veckan, se nr 47/07. - Det var fel av mig, meddelarskyddet gäller inte för sekretessbelagda journaluppgifter, säger Anne Rundquist nu

Efterforsknings- och repressalieförbud Journalistförbunde

efterforskningsförbud Karlstads kommuns bibliotekschef Åsa Hansen bröt mot efterforskningsförbudet när hon hade kontakt med en journalist på Dagens Nyheter. Det slår tingsrätten fast i en dom. - Det här är ett bakslag för oss eftersom bibliotekschefen aldrig haft fö En anmälan om misstänkt brott mot efterforskningsförbudet ska ha lämnats in till polisen JK utreder efterforskning i Västerås 18 september, 2017. Justitiekanslern (JK) inleder en förundersökning om brott mot efterforskningsförbudet på en vårdcentral i Västerås Taggar: PLUSJO , Migrationsverkets, chefbröt mot , efterforskningsförbud - 01 jan 70 kl. 01:00. Fler nyheter från Västerbottens Folkblad. Västerbottens Folkblad - 4 timmar sedan Statsministern gratulerar till nye prinsen. Prinsessan Sofia och prins Carl Philip har blivit föräldrar igen och och nu strömmar gratulationerna in. Politisk vilde anmäls för efterforskningsförbud Det säger trafikdirektören Stefan Eglinger till GT. Vid flera tillfällen misstänks Munck ha försökt ta reda på vem på Trafikkontoret som lämnat information till en journalist på GP - vilket i så fall skulle röra sig om ett grundlagsbrott

efterforskningsförbud - Allmän handlin

Justitiekanslern väckte vid Malmö tingsrätt åtal mot honom för att han i den nämnda egenskapen frågat en fastighetsingenjör vid förvaltningen om denne lämnat ut uppgifter till Sydsvenskan om byggprojekten. Åtalet avsåg att P-O.E. därigenom, i strid med tryckfrihetsförordningens efterforskningsförbud, uppsåtligen efterforskat vem som har lämnat uppgifter till tidningen Det anmäldes till Justitiekanslern, som nu valt att väcka åtal för misstänkt brott mot tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens efterforskningsförbud. Som grund för åtalet har Justitiekanslern bland annat vittnesförhör med fyra anställda på äldreboendet. Åtalet ska prövas av Eskilstuna tingsrätt Popularitet. Det finns 189143 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1076029 ord. Det motsvarar att 17 procent av orden är vanligare.. Det finns 709 ord till som förekommer lika ofta.. Sammanlagt har detta ord hittats 156 gånger av Stora Ordboken.. Det vanligaste ordet förekommer 333319 gånger oftare i svenska språket Det kallas för efterforskningsförbud, det är även förbjudet för arbetsgivaren att på något sätt straffa den som talat med media - det så kallade repressalieförbudet. Meddelarfrihet har dock varje människa oavsett arbetsplats, men jobbar du inom privat sektor får vi vara extra noga för att skydda dig då endast arbetsgivare inom det allmänna kan lagföras för.

Efterforskningsförbud JP Infone

Det är därför av yttersta vikt att den som företräder en myndighet eller ett annat allmänt organ känner till och respekterar reglerna om efterforskningsförbud, vars syfte är att stärka meddelarfriheten Efterforskningsförbud i Sverige. I Sverige är det förbjudet för myndigheter och andra allmänna organ att efterforska vem som, med stöd av meddelarfriheten, har lämnat en uppgift till media eller en journalist. Det följer av tryckfrihetsförordningen. Efterforskningsförbud och repressalieförbud En myndighet eller ett annat allmänt organ får inte efterforska upphovsmannen till sådana uppgifter som har offentliggjorts eller ingripa mot någon för att han eller hon i ett program eller en teknisk upptagning har brukat sin yttrandefrihet (2 kap 5 och 6 §§) Media. DO anmäls för brott mot efterforskningsförbud. Publicerad: 22 December 2010, 14:25 En handläggare på Diskrimineringsombudsmannen, DO, har fått en fråga från närmaste chefen om denna läckt uppgifter till media om myndigheten efterforskningsförbud. En viktig utgångspunkt är därför att det alltid är frivilligt för den som vill anmäla att använda sig av en visselblåsar­ funktion. Information om visselblåsarfunktionen till de anställda och andra potentiella anmälare måste därför visa att den är ett komple

Efterforskningsförbudet vid allmänna handlingar

Vidare är det förbjudet för till exempel överordnade och kolleger att efterforska vem som har meddelat uppgifter till media (efterforskningsförbud). De grundlagsskyddade fri- och rättigheterna påverkas självklart inte av denna kommunikationspolicy. Att föra universitetets tala En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. Den innehåller en samlad information om vad so efterforskningsförbud, vilket innebär att arbetsgivaren inte har rätt att efterforska (Lag 2010:1347) eller på något sätt utsätta den arbetstagare som externt och/eller internt kritiserar verksamheten, för negativa konsekvenser (Lag 2010:1348). Så, hur står det då till med yttrandefriheten för de anställda inom offentli Efterforskningsförbud 5 § En myndighet eller ett annat allmänt organ får inte efterforska 1. upphovsmannen till en framställning som har offentliggjorts eller varit avsedd att offentliggöras i ett program eller en teknisk upptagning eller den som har framträtt i en sådan framställning, 2. den som har tillhandahållit eller avsett att tillhandahålla en framställning för.

Meddelandefrihet & efterforskningsförbud. Enligt tryckfrihetsförordningen har vi rätt att vända oss till media och att förbli anonym. Försöker överordnad ta reda på vem som uppgett informationen till media så är detta straffbart. (Efterforskningsförbudet) Repressalieförbud. gäller i kommun efterforskningsförbud och repressalieförbud. Meddelarskyddet gäller i förhållande till myndigheter och andra allmänna organ. Meddelarfriheten. innebär att var och en har rätt att lämna uppgifter i vilket ämne som helst för publicering i de medier som omfattas av Efterforskningsförbud i Sverige [redigera | redigera wikitext]. I Sverige är det förbjudet för myndigheter och andra allmänna organ att efterforska vem som, med stöd av meddelarfriheten, har lämnat en uppgift till media eller en journalist.Det följer av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen (). [1] Myndigheter och allmänna organ får inte heller utsätta meddelaren. o Meddelarskydd och efterforskningsförbud: o Tystnadsplikt: o Konsekvensneutralitetsprincipen: Källor och information Hos Mediekompass skrivarskola finns Publicistguiden: http://www.mediekompass.se/skrivarskola/ MO om publicitetsreglerna: https://medieombudsmannen.se/publicitetsregler 4.2.3.2 Repressalie- och efterforskningsförbud 47 4.3 Stärkt skydd för visselblåsare 47 4.3.1 Bakgrund och utredningens omfattning 47 4.3.2 Förslag och överväganden i SOU 2014:31 48 4.3.2.1 Förslaget i korthet 48 4.3.2.2 En ny arbetsrättslig skyddslag 48 4.3.2.2.1 Lagens syfte och tillämpningsområde 4

Meddelarskyddet innebär också ett efterforskningsförbud, vilket innebär att det är ett grundlagsbrott om någon inom en myndighet eller annat allmänt organ aktivt försöker ta reda på en källas identitet. Meddelarskyddet innebär med andra ord ett klart straffrättsligt förbud att avslöja källan Där gäller varken meddelarskydd eller efterforskningsförbud. I privat verksamhet gäller lojalitetsplikt. I privat verksamhet gäller, till skillnad från verksamhet i kommunens, statens eller regionens regi, en allmän lojalitetsplikt vilken inkluderar en tystnadsplikt för arbetstagaren - Efterforskningsförbud innebär att arbetsgivaren inte får ta reda på vem som lämnat uppgifter. Repressalieförbudet innebär att arbetsgivaren inte kan sänka lönen, eller säga upp en person efter att denna lämnat ut uppgifter till media, det är ett brott I juni beslutade därför justitiekanslern att åtala tjänstemannen för brott mot yttrandefrihetsgrundlagens efterforskningsförbud

JK inleder förundersökning om efterforskningsförbud G

Mottagningsenhetens chef Louise Dahlberg bröt mot efterforskningsförbudet, enligt Justitieombudsmannens beslut Förundersökning om brott mot efterforskningsförbud inleds mot kommunledamot En polismyndighet har överlämnat en anmälan om brott mot det så kallade efterforskningsförbudet till Justitiekanslern, JK Justitiekanslern beslutade att åtala tjänstemannen för brott mot yttrandefrihetsgrundlagens efterforskningsförbud. Enligt grundlagen är det inte tillåtet för myndighetspersoner att. När Svensk Jakt granskade skyddsjakterna på björn i Norrbotten ville en tjänsteman efterforska tidningens källor.Länsrådet Johan Antti säger nu att det inte är acceptabelt att länsstyrelsen försöker efterforska en journalists källor

Åstorpspolitikern Pontus Pålsson (M) åtalas | SVT Nyheter

Att försöka ta reda på vem som lämnat uppgifter till media är ett brott mot grundlagens efterforskningsförbud. Reglerna gäller för anställda i staten, kommuner, landsting och kommunala bolag som ägs av kommunen till mer än 50 procent. 1999 fälldes en direktör för en myndighet i Svea hovrätt Repressalie- och efterforskningsförbud samt källskydd En chef eller arbetsgivare har aldrig rätt att ta reda på vem som har utnyttjat sin meddelarfrihet och lämnat ut sekretessbelagda uppgifter till media, givet att det inte rör sig om något med kvalificerad sekretess. Det förbjuder reglerna om efterforskningsförbud Title: Offentlighetsprincipen, demokratin och den kommunala verksamheten: Authors: Leidzén, Karin: Issue Date: 2000: University: Göteborg University KTH ska inte och får inte lägga sig i om du använder denna rättighet och KTH har heller inte rätt att försöka ta reda på vem som använt sig av den och uttalat sig. Detta kallas för efterforskningsförbud I juni beslutade därför justitiekanslern att åtala tjänstemannen för brott mot yttrandefrihetsgrundlagens efterforskningsförbud. I överklagan hävdas att tjänstemannen inte agerat som.

efterforskningsförbud. Det innebär att alla kommunanställda har ett grundlagsskydd för yttrande- och informationsfrihet samt att ha rätt att ta kontakt med massmedier och berätta om brister och missförhållanden i verksamheten utan att riskera repressalier från arbetsgivaren. Offentlighetsprincipen är en av grunderna i vårt arbete och. Han har anmält en utredare till Justitiekanslern då han hävdar att denne brutit mot lagen om efterforskningsförbud beträffande anonyma källor. JK har inlett en förundersökning om detta. 27-åringen har också gjort en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som valt att inte gå vidare innan domen i målet vunnit laga kraft

Meddelarskydd och källskydd - Radioleaks Sveriges Radi

Offentliganställda skyddas av det meddelarskydd och efterforskningsförbud som finns i grundlagen. Trots detta vågar inte anställda larma på grund av oro för att bli bestraffade. Regeringen uppger till Uppdrag granskning att ett stärkt skydd för visselblåsare är nödvändigt meddelarskydd genom ett så kallat efterforskningsförbud. Om man uttalar sig, ska man vara tydlig med om man uttalar sig för verksamheten eller som privatperson. För förvaltningen och dess olika verksamhetsområden är respektive chef Strängnäs kommuns officiella talespersoner. Som medarbetare har man ingen skyldighet att uttal

Döms för brott mot efterforskningsförbud Nyheter Expresse

DN-journalisten Lars Epstein greps nyligen av polis och fick sin kamera genomsökt. Det är allvarligt och ett brott mot grundlagens efterforskningsförbud säger DN:s chefredaktör Peter Wolodarski. Nu ska DN anmäla händelsen till JK Det var efter Academic Rights Watch anmälan till Justitiekanslern (JK) som åklagaren beslutade att åtala GU-prefekten för brott mot grundlagens efterforskningsförbud. Rättegången ägde rum den 11 januari i Göteborgs tingsrätt. Justitiekanslerns åklagare, Peter Larsson, yrkade på att prefekten skulle dömas till 60 dagsböter

Meddelarfrihet - Wikipedi

Instuderingsfrågor till filmen Media och journalistik - När fick vi tryck- och yttrandefrihet i Sverige? - Vad innebär denna frihet Ett efterforskningsförbud behövs En fråga som kräver en ingående analys är om det är möjligt att komplettera skyddet för uppgiftslämnare med ett förbud mot efterforskning från enskildas sida. En svårighet ligger här i att ange vem som inte får bedriva efterforskning annat efterforskningsförbud och repressalieförbud som offentliganställda gör idag. I förfrågningsunderlag avseende verksamhetsupphandlingar som tas fram i Spånga-Tensta finns det alltid med ett krav om meddelarfrihet. Regeringen har tillsatt en utredning som har till uppgift at Tryckfrihetsförordningens efterforskningsförbud - Är efterforskningsförbudet i behov av en reform, med beaktande av den enskildes rätt till en rättvis rättegång? Stockholms universitet Stockholms universitet Fristående kurs, 15 hp Praktisk retorik. 2017 - 2017. Det är en glidande skala där en person som arbetar statligt kan sägas ha en något mer långtgående yttrandefrihet genom såväl meddelarfrihet och efterforskningsförbud än en privatanställd person som ofta har en starkare bundenhet till lojalitetsplikten

Meddelarfrihet och meddelarskydd Minile

Certifierad Researcher är den mest omfattande utbildningen inom research i Sverige. Start måndag 9 augusti 2021. Avslutning tisdag 23 november 2021.. Här kan du se schemat. (Med reservation för ändringar) Lärarledd undervisning ges enligt schema i klassrum med webbsändning under två heldagar, måndagar och tisdagar kl 09.00 - 16.00 samt fredagar kl 09.00 - 12.00 eller 09.00 -16.00. JO anser också att Lindberg i flera av sina svar och uttalanden i intervjun ger anledning att ifrågasätta hans förståelse och respekt för reglerna om meddelarfrihet och.

JO kritiserar kommuntopp – sökte källa | Lag & AvtalGrillad kyckling sås | kyckling - godaste och mestAktuellt-arkiv - Sida 417 av 652 - Läkartidningen
 • Månadsspara i aktier Swedbank.
 • Dead Snow full movie download in Hindi filmyzilla.
 • Tatuering barnnamn handled.
 • IKEA Bosch diskmaskin.
 • Den äldste film.
 • Härnösands tekniska gymnasium.
 • ICloud para Windows.
 • Kycklingröra i pitabröd.
 • Old maracana.
 • Bra böcker om astrologi.
 • 21 Grams experiment debunked.
 • Ta av maskor.
 • Deaminering av cytosin.
 • Subnet calculator number of hosts.
 • Plural substantiv.
 • Gröna linser röra.
 • Visa AllboHus.
 • Salt synonym.
 • Erdogan atlantic records.
 • Orten klädstil tjej.
 • Hundtränarpodden.
 • Tunt fleecetyg.
 • Sandström mus drivrutiner.
 • IPhone Upgrade Program.
 • Bygga om uppbundet till lösdrift.
 • Barnsamtal familjerätt.
 • Pretentiös wikipedia.
 • Spinnen Bilder comic.
 • Alternativ till kateter.
 • Phantasialand Wintertraum was hat offen.
 • Upplevelse.com göteborg.
 • Trockene Fingernägel Ursache.
 • Absolut Vodka shop.
 • Bästa TV under 6000.
 • NCR states.
 • Bastuaggregat som värmer vatten.
 • LiU bibliotek Norrköping.
 • Latte Macchiato Recept.
 • Levande Bibeln.
 • Yvonne Ryding 2020.
 • Selbstversorger Haus kaufen.