Home

Indoeuropéer

Über 100.000 Artikel für die Profiküche in Gewerbe, Firmen und Einrichtungen Kolophonium, Dämpfer, Parkettschoner & vieles mehr - Ab 25 € portofrei bestelle indoeuropéer, samlingsbenämning på talare av indoeuropeiska språk i historisk tid, men även på förhistoriska populationer som använde mindre differentierat eller gemensamt indoeuropeiskt språk, rekonstruerat genom jämförande språkforskning De indoeuropeiska språken omfattar en familj om flera hundra till olika grad besläktade språk, inklusive de flesta större språken i Europa, många i Sydasien, Sydvästasien och södra Centralasien, samt i stor utsträckning i Amerika, Australien och på andra håll runt om i världen, dit de spridits från Europa. Indoeuropeiska språk talas i dag av cirka 3 miljarder modersmålstalare, vilket gör den till den största allmänt erkända språkfamiljen. Familjen innefattar. Indoeuropéer kan avse: Indoeuropéer - de olika talarna av indoeuropeiska språk. Urindoeuropéer - de tänkta talarna av det urindoeuropeiska språket. Det här är en förgreningssida, som består av en lista på olika betydelser hos artikelnamnet

Indoeuropéer. folkslag från central Asien som spred liknande språk och seder i Europa och Eurasien samt Indien runt 2000 år f.K.Indoeuropéer talar ett språk från samma språkgren. Dessa språk är: hindikurdiskapersiska grekiskaarmenskaslaviska språk (ryska, serbo-kroatiska, slovakiska, polska etc.)germanska språk (tyska, svenska, norska etc.)latinska. indoeuropéer: indoeuropéerna: genitiv: en indoeuropés: indoeuropéns: indoeuropéers: indoeuropéerna Urindoeuropéer eller protoindoeuropéer är de tänkta talarna av det urindoeuropeiska språket. Forskningen kring urindoeuropéerna utgår från historisk lingvistik med hjälp av arkeologi och tidiga dokument från framförallt indisk litteratur. Ett flertal teorier om urindoeuropéernas kultur och ursprung har lagts fram sedan 1800-talet, men ingen har vunnit ett allmänt stöd bland forskarna inom området. Jamnakulturens omfattande migration från stäppen i olika. Kostnadsfri flerspråkig ordbok och synonymdatabas online. Woxikon / Svenska ordbok / I / Indoeuropéer. SV Svenska ordbok: Indoeuropéer De som upprätthöll denna svunna kultur har kallats indoeuropéer och proto-indoeuropéer, arier och fornarier, jafetiter och wiros, samt en hel del annat. Dessa människor har inte lämnat efter sig några texter, inga föremål kan med säkerhet knytas till dem, inte heller känner vi någon indoeuropé till namnet

För ungefär 4000 år sedan bröt indoeuropéerna, ett folk som levde norr om Svarta havet i det som vi nuförtiden kallar Ukraina och Ryssland, upp och spred sig över stora delar av Europa. Folkets gemensamma språk förändrades på olika vis beroende av vilka andra folk och språk de stötte på under deras färd Det indoeuropeiska arvet nämns av någon anledning som 'västligt', fast indoeuropéerna är invandrade nomader långt från öster. Koloniseringens huvudströmmar. Nya forskningsrön föreslår att förhistoriska koloniseringens huvudströmmar till Östersjöfinland är från söder mot norr, och inte från öster mot väster Start Projekt Indoeuropéer och indoeuropeiska i Gamla testamentets värld Forskningsoutpu

ESMEYER Gastrobedarf - Jetzt gleich Angebote sicher

 1. indoeuropéns. indoeuropéers. indoeuropéernas. indo europé. medlem av något av de (forntida) folkslag som talar indoeuropeiska språk. Besläktade ord: indoeuropeisk, indoeuropeiska. Hämtad från https://sv.wiktionary.org/w/index.php?title=indoeuropé&oldid=3476023 . Kategori: Svenska/Substantiv
 2. indoeuropéer. Definition från Wiktionary, den fria ordlistan. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Svenska Substantiv . indoeuropéer. böjningsform av indoeurop é.
 3. Dessa människor som nu kallas för urindoeuropéer och indoeuropéer levde i nutida mellanöstern, delar av Asien och Sydeuropa från ungefär år 4000 f.kr till år 500 f.kr. Indoeuropéer är dock inte ett folkslag i sig utan bara ett benämningsnamn för de olika folkslagen som talade det gemensamma språket indoeuropeiska
Förenat av vatten: Europas äldsta folk

I projektet Drakar och hästar undersöks indoeuropéer och indoeuropeiska i Gamla testamentets värld. I ett projekt, finansierat av Svensk kärnbränslehantering, undersöks hur man kan underlätta för framtida generationer att förstå det språk vi använder, vad som behövs för att rekonstruera ett utdött språk, och hur man beskriver en teknik som fallit i glömska Det finns många intressanta och vägande språkvetenskapliga och numera även genetiska argument för att de europeiska folken, med något undantag, har ett gemensamt ursprung och härstammar från det förhistoriska folk som brukar kallas indoeuropéer, eller om man så vill ur-indoeuropéer, men argumen­ten för var det detta folks geografiska ursprung ska lokaliseras är svagare och pekar i olika riktningar

Sämtliches Zubehör für Cello - Große Auswahl bei Paganin

By using ancient texts, medieval documents, philological observations, and archaeological artifacts, scholars have reconstructed a prehistorical world and religion. The people who upheld this culture have been named, inter alia, Indo-Europeans, Aryans, Japhetites and Wiros indoeuropéer De indoeuropeiska folkens äldsta bevarade religiösa traditioner, såsom den vediska i Indien och den avestiska i Iran, går tillbaka på ett gemensamt arv Men vi indoeuropéer var inte först där. Den senaste forsk-ningen tyder på att baskernas förfäder hade kommit med jordbruket till Spanien från Syrien via Sardinien redan för ca 7400 år sedan. Det var före vår indoeuropéiska tid. Även finnarna tros ha funnits före oss. Deras språk har vissa ord som liknar koreanska Den var också nära knuten till handel och kontakter, inte minst i Skandinavien dit Indoeuropéer, arkeologi och gammalt DNA 95 all brons tycks ha importerats (Ling et al. 2012, 2014). Att upprätta och bibehålla en sådan råvaruhandel, förutsätter utvecklad kommunikation mellan olika geografiska områden, kontakter som i sig underlättas av ett gemensamt språk

indoeuropéer - Uppslagsverk - NE

 1. De var indoeuropéer, precis som vi, och ändå så annorlunda. Skyterna försvinner ur historien något århundrade efter Kristi födelse när andra folk drar fram. Kvar finns guldet, de mirakulöst bevarade föremålen och berättelserna om dem. Vad som ytterst tonar fram är en bild av hur allt kanske, möjligen kunde ha blivit väldigt annorlunda
 2. De indoeuropéer som kom att bli våra förfäder vandrade in på den Skandinaviska halvön från kontinenten via Danmark kände till koppar, och vad man kunde göra med den. Men, i och med att det saknades lokala gruvor, utom kanske några små gruvor i Norge, så slutade man att göra yxor och verktyg i koppar
 3. Indoeuropéer benämnes en af hufvudgrenarna af folken på vår jord, nämligen de folk i Europa och Asien, som tala något af de sinsemellan besläktade språk, som gå under namnet indoeuropeiska språk (se d. o.). I detta hänseende användes namnet indoeuropéer i motsättning till semiter, ural-altaier o. s. v. (d. v. s. folk med semitiskt
 4. Etikettarkiv: indoeuropéer Podcast: Skapelsen och ragnarök. Avsnitt 9 - Skapelsen och ragnarök I detta avsnitt gästas podden återigen av Daniel från bloggen Brons och blod, tillsammans diskuterar vi skapelsen och ragnarök. Vi berör även romersk mytologi, nödår och Tolkien med mera
 5. indoeuropéer indoeuropéerna. Substantiv. Alla svenska ord på I. Om oss Kontakt Vanliga frågor Cookiepolicy Sekretessinställningar. Synonymordbok och tesaurus. Synonymordboken visar synonymer, exempel och förklaringar hämtade från tyda.se. Ordboken visar också automatiskt uträknade synonymer under Möjliga synonymer
 6. far kom från Iran, och dels för att jag som muslim under många år, med kontakter med både sunniter och shiiter, araber och perser, stötte på dessa attityder och motsättningar i.
 7. Indoeuropéer är ett samlingnamn på människor som talar indoeuropeiska språk, en stor familj av språk som har talats länge i Europa och Asien. Minoisk kultur var samhället och kulturen på ön Kreta i Medelhavet från cirka 3500 till 1100 före Kristus. Knossos var ett palats som låg på Kreta och som hade sin storhetstid frå

Werkzeug und Baumaterial für Profis und Heimwerker. Kostenlose Lieferung möglic Att Induskulturen gick under hängde troligen ihop med invasionen av indoeuropéer (arier) som började på 2000-talet f Kr och pågick under lång tid. Med hjälp av hästdragna stridsvagnar spred sig indoeuropéerna över Indien från nordväst

Familjen Robertsen/van der Capellen var indoeuropéer eller indo som man kallade dem som var av blandad europeisk och indonesisk härkomst. Familjen Mühnickel var fullblod europeaner. Dessa kallades blanda, vilket betyder blank på maleis, språket som talades i Nederländska Ostindien. De två familjerna bodde delvis på samma ställe indoeuropéer, dravider, mundafolk, tibetoburmanska folk Antal invånare 1366 417 754 (2019) Antal invånare per kvadratkilometer 455 (2018) Andel invånare i städerna 33,6 procent (2017) Nativitet/födelsetal 19,0 per 1000. 1. Språkliga släktskap Svenskan är, precis som stora delar av de andra Europeiska språken, en förgrening av Indoeuropeiskan. Många forskare tror att dessa Indoeuropéer, som utvecklade språket, hade sitt urhem i de sydliga delarna av dagens Ryssland och därifrån ska de ha utvandrat till Indien, Iran, och Europa

Vi kallar dem därför oftast för indoeuropéer. De talade ett gemensamt språk, sanskrit och hade en gemensam religion. I övrigt vet vi mycket lite om dem. Troligtvis benämnde de sig själva som Aryas. På 1800-talet började man lägga rasmässiga synpunkter på dess De kallades indoeuropéer och de utvecklade jordbruket och boskapsskötseln. Befolkningen växte och omkring år 2000 f Vt började de sprida sig mot väster, söder och sydöst. De tog sig ända bort till Indien i öster, till italienska och grekiska halvön i söder och ända bort till Atlanten i väster Denna grupp särskiljdes från dem som härstammade från Noas andra två söner: Ham (främst nordafrikaner) och Jafet (arier, eller indoeuropéer). Denna fantasifyllda blandning av bibelläsning, etnologi och lingvistik spreds i Europa under 1800-talet, inte sällan i pseudovetenskapliga sammanhang där mänskliga »raser« diskuterades

Yngre stenålder: Bönderna ville äga sin mark Under bondestenåldern blev människorna successivt mer bofasta. Detta påverkade inte minst hur de bodde och organiserade sig. Synen på perioden har på senare tid nyanserats sedan arkeologerna tagit del av nya genetiska och språkvetenskapliga studier Kastsystemet: Kastväsendet är ett uråldrigt påfund som kan spåras till den gamla vedaböckerna daterade långt före vår tidräkning. Kastväsendet är en form av klassuppdelning, och det enda sättet att stiga i graderna är att vara sitt kast troget och på så sätt återfödas i ett högre 2 | Är forskning om indoeuropéer politiskt känslig? - Ja, den har i alla fall varit det. Historien om de indoeuropeiska folken i Centralasien var från början en språkhistorisk upptäckt från 1800-talet, som sedan under 1900-talet fick en del rasbiologiska inslag Under de fem seklerna före vår tideräknings början koloniserade indoeuropéer från Nordindien ön och trängde tillbaka urbefolkningen, veddafolket - som fortfarande finns kvar i form av en försvinnande liten folkspillra. Indoeuropéerna, som efter en av sina stammar (sinhala) brukar benämnas singaleser, anammade buddhismen och utvecklade en blomstrande ekonomi En polymorfism inom LIG1-genen har kopplats till ökad risk för lungcancer hos indoeuropéer [22]. 6. Beträffande lungcancer hos kvinnor så finns det indikationer på att polymorfismer när det gäller östrogenmetabolism, tillsammans med polymorfismer för tobaksmetabolism och DNA-reparation, har inflytande på lungcancerrisken och skulle kunna användas för prediktion av lungcancerrisk [23]

Indoeuropeiska språk - Wikipedi

Ja, professor Pääbo menar att de indoeuropéer som bosatte sig i Finland övertog det språk som redan talades där, d v s samiskan. Finskan och samiskan härstammar ju från samma språkstam, den ural-altaiska • indoeuropéer • antiken • högkvarter • golfströmmen • politiker • tjänsteman • Röda korset (finns på bild i Schweiz) • siesta • katedral • Kreml Efter att ha sett på filmen diskutera gärna följande: Vilken av de fem olika regionerna i Europ Kastsystemet är ungefär 2500 år gammalt och innehåller fyra olika huvudkast. Varna är det sammanfattande ordet på de fyra huvudkastena som ingår i kastsystemet. Ordet betyder färg och begreppet kommer sannolikt från de klaner av indoeuropéer som delades in i olika grupper efter sin hudfärg

Under de fem seklerna före vår tideräknings början koloniserade indoeuropéer från Nordindien ön och trängde tillbaka urbefolkningen, veddafolket. Indoeuropéerna, som efter en av sina stammar (sinhala) brukar benämnas singaleser, anammade buddhismen och utvecklade en blomstrande ekonomi med ett välutvecklat konstbevattningssystem för risodling Hos dessa tidiga indoeuropéer så dominerar mammutjägarna totalt på den manliga Y-kromosomen, medan mitokondrie-DNA:t, vilket ärvs endast på mödernet, är från jordbrukarna. Eftersom Y-kromosomen endast ärvs på fädernet och mitokondrie-DNA:t endast ärvs på mödernet så blandas inte dessa vid varje ny generation Kvarlevorna vederlägger den tidigare tron på att hästarna kom från Iran men var introducerade av indoeuropéer 300-200 år f.Kr. Små vilda hästar strövade omkring runt Persien och den vanligaste teorin av dess närvaro är att många arter svepte söderut innan glaciärerna till varmare klimat Av de folk som hebréerna mötte var vissa indoeuropéer, såsom hettiterna. Man har därvid mött en tideräkning som liknar den ovan beskrivna. Att fördela året på 52 sabbatsdagar ger vissa skavanker i förhållande till månen enligt det ovan sagda. Därför är dagarna som anges i tabellen ungefärliga Urindoeuropeiska, protoindoeuropeiska eller det indoeuropeiska urspråket kallas det urspråk som med varierande grad av säkerhet kan rekonstrueras utifrån lagar om fonetiska förändringar bland de indoeuropeiska språken. De tänkta talarna av detta språk benämns urindoeuropéer, och tiden för språkets splittring förläggs vanligen till mellan 7000 och 3500 år före Kristus

Indoeuropéer - Wikipedi

Jafet indoeuropéer Noa sluter ett förbund med Herren, som lovar att aldrig mer förgöra hela mänskligheten (förbundstecknet är regnbågen). Babels torn ses som symbol för människans högmod, hon försöker bygga ända upp till himlen. Herren straffar med språkförbistringen: Abraha Indoeuropéer Folke Josephson Nationalencyklopedien - 1992-01-01 hettitiska Folke Josephson Nationalencyklopedien - 1992-01-01 Kontakt Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Telefonväxel 031-786 00 00. Besöksadress Universitetsplatsen. Iranier i allmänhet tycker inte om att sammanblandas med araber och är noga med att påpeka att de är indoeuropéer och har ett annat språk och en annan kultur. Det här intresserar mig, dels eftersom min far kom från Iran, och dels för att jag som muslim under många år, med kontakter med både sunniter och shiiter, araber och perser, stötte på dessa attityder och motsättningar i. LIBRIS titelinformation: Tokharerna : indoeuropéer vid världens ände Tokharerna : indoeuropéer vid världens ände Carling, Gerd, 1971- (författare.

trots allt voro indoeuropéer.1 Han är dock angelägen att be­ tona, att detta icke kan anses bevisat. Ehuru dessa nya kombinationer av stridsyxefolk och indo­ européer äro av det största intresse, måste det likväl med skärpa framhållas, att påståendet att stridsyxefolket var ett indoeuropeiskt folk är ett påstående utan beviskraft Indoeuropéer kan betyda: Talarna av indoeuropeiska språk. Urindoeuropéerna, de tänkta talarna av det rekonstruerade urindoeuropeiska språket. Det här är en förgreningssida, som består av en lista av olika betydelser av artikelnamnet Kultur/essä: Oss indoeuropéer emellan. Publicerad 1999-12-23 Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa. Prenumerera Logga in. Logga in. Indoeuropéer och indoeuropeiska i Gamla testamentets värld (forskningsledare) Om forskningen Min avhandling (Drought, Death and the Sun in Ugarit and Ancient Israel, 2012) handlar om kopplingen mellan ugaritisk religiös och språklig kultur och Gamla testamentet

Kurder är indoeuropéer, meder och tillsammans med perser och balocher vandrade de till dagens Mellanöstern. Kurderna har befunnit sig i området sedan dess,. Indoarier (indoeuropéer). Det folk som cirka 1500-1200 f Kr sakta men säkert flyttade från Centralasiens stäpper ner mot Indusdalen och indiska halvön. Med sig hade de hästen, vagnar med hjul, en mer patriarkal tradition med egendomsarv från far till son och en offerreligion som var fröet till dagens hinduism Under historiens gång har de olika folken och kulturer avlöst varandra i området, såsom indoeuropéer, armenier, greker, perser, hettiter, babylonier, assyrier och araber. Det har varit en lång historia av erövringskrig i den historiska Kurdistans geografi i och med de rika naturtillgångarna som landet har

Göra sig dum – eller inte? | Motpol

Indoeuropéer, Vad är Indoeuropéer? Learning4sharing

Vad betyder indoeuropé - Synonymer

Urindoeuropéer - Wikipedi

Balts och germanska folk. Tänk på vilka nationer som kan betrakta sig själva efterkommande av indo-européer. I enlighet med bosättningsorten för de antika grupperna av nomadiska stammar kan man säga att representanterna för moderna latvier och litauer är balterna, och även dessa inkluderar assimilerade ämnen av preusser, latgalier, yatvigs, kurshea etc indoeuropéer, dravider, mundafolk, tibetoburmanska folk Antal invånare 1366 417 754 (2019) Antal invånare per kvadratkilometer 455 (2018) Andel invånare i städerna 33,6 procent (2017) Nativitet/födelseta Varna betyder färg och kommer troligen ifrån de invandrande klaner av Indoeuropéer som delades upp efter hudfärg. De olika kasterna var ett sätt att hålla de olika raserna rena genom att undvika giftermål med ickearierna som redan bodde i Indien Kvarlevorna vederlägger den tidigare tron på att hästarna kom från Iran men var introducerade av indoeuropéer 300-200 år f.Kr. Små vilda hästar strövade omkring runt Persien och den vanligaste teorin av dess närvaro är att många arter svepte söderut innan glaciärerna till varmare klimat

Finnarna - Europas äldsta folk

indoeuropéer - Svensk

Kurder är indoeuropéer, meder och tillsammans med perser och balocher vandrade de till dagens Mellanöstern Allt detta sammantaget gör att han troligen har samma mytologiska ursprung som Tor i nordisk mytologi (se indoeuropéer ). Förutom dessa likheter med Tor som åskgud så hade Indra en klubba (vajra) som han framkallade blixtar med. Han framställs ofta ridande på en stor vit elefant ( Airavata ) Kelterna var indoeuropéer men ursprunget är ganska osäkert. Troligen kom de från Centraleuropa, Böhmen, Österrike, Schweiz. Benämningen kelter kom från grekerna som kallade dem keltoi. Kanske var det klimat eller krig som fick dessa stammar att utvandra under 1 200 f.v.t. och sprida sig över Europa, från Turkiet till England Indoeuropéer; Ötzi; Öl; Antropologi; Biologi; Fysisk antropologi; Förhistoriska människan; Naturvetenskap; Genetik; Genteknik; Ärftlighetslära; Arkeologi; Europa; Faktaböcker; Släktforsknin

Indiens historia | Asien - historia | Världens länder

Ariska Idoler. Den indoeuropeiska myto som ideologi ..

World Book Encyclopedia skriver att Trakiens folk var vildsinta indoeuropéer som tyckte om krig och plundring. 8 Tiras tillbads av sina ättlingar under namnet Turas, eller Tor, åskdundrets gud. Hams fyra söner. Sedan kommer vi till Hams söner: Kush, Misrajim, Put och Kaanan (1 Mos 10:6) Var indier - som antropologer och språkvetare hävdade var indoeuropéer - vita eller inte? Domen från 1909 då indier ansågs förmodligen icke vita ändrades till vita 1910. Indoeuropéer, dravider, mundafolk, tibeto-burmanska folk Läs- och skrivkunnighet: 60,5 procent Högsta berg: Nanda Devi (7817 m ö h) BNP per invånare: Ca 5383 SKR (2006) Valuta: Rupie Språk: Det finns cirka 300 olika språk. Hindi räknas som statsspråk. Indien - tre familjer Fakt

Vilka var indoeuropeerna, urindoeuropéerna var enligt

Mot slutet av 1700-talet upptäcktes överensstämmelser mellan latin, grekiska och det utdöda språket sanskrit. Kring det här sambandet byggdes sedan idéer om ett folkslag - indoeuropéer eller arier. Dessa tankar har efter det andra världskriget blivit starkt ifrågasatta inom forskarvärlden Språkvetenskapliga termer (indoeuropé, finsk-ugrisk osv) används inte längre inom vetenskapen, när man forskar om människopopula- tionernas biologiska arv. Zigenare t ex är indoeuropéer. Slaver, balter, germaner är inte genetiska enheter, utan mycket yngre begrepp än t ex bildandet av finnarnas genpol

Indoeuropeiska språk - RilpediaSaga och Sed 2018 | KunglPPT - Antikens Grekland - Hellas PowerPoint PresentationBlanda och Indo : familjerna van der Capellen ochItaliker – Wikipedia

Samuelsson, Jonna: Indoeuropéer i Kina under bronsåldern? En undersökning av Xinjiangmumierna och en jämförelse av dessa med danska bronsåldersgravar. Samuelsson, Kristina: Hammarsymboler - En studie av torshammarfynd i Birkagravar De är indoeuropéer och kommer troligen från Centralasien, kanske Pamir-området. Vi ska här inte fördjupa oss i deras tidiga (och dunkla) historia, men de har, innan de anlände till Bulgarien, bland annat bott i områdena mellan Svarta havet och Kaspiska havet Enligt den andra tesen, som förfäktades av språkforskaren och professorn Nikolaj J. Marr (1865-1934), utgjorde de detta områdes ursprungsbefolkning och var således vare sig meder eller indoeuropéer. De antog emellertid enligt honom ett mediskt-indoeuropeiskt språk I Mellanöstern bodde hettiterna och Hattifolket. De var troligen indoeuropéer och bör ha varit resliga. Rese betyder jätte. Bodde jättarna vid Nordpolen? Det luktar New Age. Några tror att de var flyende marsianer. Mars flyttade sig längre från solen när nya planeter föddes och då var det svårt att överleva på Mars, säger de

 • Ships 2017 Free Download.
 • Informationskort bröllop text.
 • Vansbro Camping.
 • BMW 520d Touring 2016 Probleme.
 • Ekotipset kläder.
 • Du ska bli morfar present.
 • Crunches mit Gewicht.
 • Livets utveckling.
 • Bigfoot Monster Truck kaufen.
 • Tank Trouble 2 unblocked at school.
 • Zoo Brno Koronavirus.
 • Backstage devyn nekoda.
 • Änglatrumpet sticklingar.
 • Jonas Tåhlin LVMH.
 • Iphone 7s цена.
 • Gislev kør selv ferie.
 • Ont i leder och muskler corona.
 • Kaffe Bali.
 • Duggar family tree.
 • AdSense geschätzte Einnahmen.
 • Annorlunda tacos.
 • Ersätta mjölk med grädde och vatten.
 • Viktor Frisk Instagram.
 • LCHF pizza Gävle.
 • Höjd stänkskydd kök.
 • Silvester Bielefeld 2020.
 • Gibraltar border.
 • Olycka Matfors.
 • Steam badges.
 • Jesper Parnevik House.
 • GoPro Hero 5 Zubehör.
 • Install RNS 510.
 • Naturligt Snygg fri frakt.
 • Tomt Enhörna.
 • Figlia Totti costume.
 • Skype for iOS.
 • Crunches mit Gewicht.
 • V4 tips idag.
 • Airbnb London Erfahrungen.
 • Innovation living Cubed.
 • Skolvärlden stress.