Home

Täta artesisk brunn

Tätning av brunnar - Köp hos Ikaro

Tätning av brunnar - Vi har låga priser, snabba leveranser och minst 3 års garanti. Köp online eller ring oss för personlig service Under tryck är svällningen kontrollerad och blir ett tätt, ogenomträngligt tätningsmembran som även fyller ut hålrum och ojämnheter. Tätning mellan ringar på ny brunn. Vid nyanläggning av brunn placeras Volclay Waterstop RX-band mellan brunnsringarna, bandet kapas och monteras kant i kant

Brunnstätning - Svenska Geotech A

PK Produkter® har arbetat med produkter inom spillskydd och brunnstätningar sedan 2005. Här finner du ett kvalitativt utbud av brunnsmattor och brunnslock Är brunnen tät är detta problem oftast lätt att lösa. Då räcker det med en ordentlig rengöring. Betydligt allvarligare är det om brunnen har förorenats av till exempel spill-vatten från en närliggande gödselstack eller från ett avloppssystem som har anlagts på fel sätt eller skötts slarvigt Täta brunnslock och brunnar snabbt med brunnstätning från DENIOS. Brunnsmattorna tål frätande kemikalier och rengörs enkelt med tvål och vatten. Brunnstätningen förhindrar föroreningar i dagvattenbrunnar och avlopp och är en nödvändig skyddsåtgärd för alla som handhar miljöfarliga kemikalier

Brunnstätning för tätning av brunnar PK Produkte

Täta brunn. Bevaka. Svara Sök i ämne. C. Catrin44 #1. Medlem · 5 inlägg 15 jun 2015 11:08. 15 jun 2015 11:08 #1. Länge har jag läst här, men nu har jag ett dilemma som gör mig galen så nu var det dags att registrera sig för att se om de kloka medlemmarna på Bygga hus kan hjälpa En artesisk källa kan hittas under grundvattennivån där marken är baserad på en tät jordart, t.ex. lera och ett lager av mindre tät jordart finns under det t.ex. morän.Grundvattnet tränger då inte igenom jorden utan skapar tryck under jordytan. Där det finns en svag punkt i marken tränger grundvatten igenom marken med tryck så det sipprar eller sprutar upp vatten, även kallat.

Om en brunn, eller ställer sig på en nivå högre än markytan säger man att den uppmätta grundvattentrycknivån är artesisk. Borrhålet i figuren antas vara helt tätt ned till punkten P där vattnet tillåts strömma in. Om borrhålet har ett långt filter genom det vattenförande jordlagret,. En grävd brunn kan vara konstruerad på flera sätt. Nyare brunnar består vanligen av cementringar, som gör brunnen så gott som tät i sidorna och uppåt, så att vatten från markytan och ytligt grundvatten hindras från att tränga in. Vattnet ska komma in i brunnen genom brunnens botten. Förr var den stensatta brunnen vanligast Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. lOOmm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Asfalten ska ha full kontakt runtom hela betäcknigens ram En artesisk brunn är en borrbrunn (rörbrunn) i vilken vattnet stiger upp över jordytan. Detta beror på att det vattenförande jordlagret är inneslutet mellan för vatten ogenomträngliga ler-eller berglager och står i förbindelse med högre belägna underjordiska vattensamlingar. Om röret skärs av en meter under vattnets naturliga stighöjd så avrinner en kvantitet som motsvarar. Brunnen bör byggas så att man kan nyttja betäckningens justeringsmån både uppåt och neråt. Variabla betäckningar ska flyta/hänga i min. 100mm asfalt. Betäckningen ska vältas i den varma asfalten och packas väl. Tät med låsarmar

brunnen. Ursprungligen användes majoriteten av dessa brunnar för uppvärmning av en- och tvåfa - miljsfastigheter. Under den senaste tioårsperioden har dock antalet energibrunnar för större värme- och kylanläggningar med borrhålslager ökat och stabiliserat sig på en hög nivå. Dessa utgör en betydande del av antalet nyborrade brunnar PRODUKT: BRUNNAR Kort information om produkten TN Minustecken anger artesisk grundvattennivå GRVNIVA Angiven grundvattennivå, m under markytan Ungefärlig uppgift, ofta uppmätt tätt inpå borrning och en viss tid på året, kan därför vara missvisande ibland Gå direkt till innehållet. Gå direkt till innehållsförteckningen. JW.ORG. Ändra webbplatsens språ

Renovera en brunn? Det här behöver du tänka på dinbyggare

Man slipper att riva den gamla brunnen och bygga en ny ett par meter därifrån. Du kan koppla på ett 200mm plaströr direkt på betäckningen och dra röret till den gamla brunnen. Den gamla betäckningen kompletteras då med ett tätt lock som i de flesta fall finns som standard. Slamsugning sker från den gamla betäckningen Används för att reparera olika typer betongkonstruktioner så som byggnader, VA-rör, brunnar, mm. Prompt snabbhärdande naturcement härdar på ca 1 minut vid rumstemperatur vid blandning cement/vatten eller på ca 2 minuter blandning cement/sand/vatten. Härdningstiden förlängs om TEMPO tillsätts Ett rätt utformat brunns-lock är tätt och har en avluftning som är utformad så att inte småkryp kan ta sig in i brunnen. Kritiska punkter för borrad brunn. 13 Vanliga tekniska problem Checklista När inget vatten kommer ur kranarna Kontrollera att motorskyddet för pumpen är påslaget genom att till grundvattenmagasinen tillföra vatten genom brunnar, i jord eller berg, eller genom dammar, och på så sätt höja grundvattennivån. Täta permanenta betongkonstruktioner Vid skärningar i jord och berg där påverkan på grundvattennivåer ska undvikas eller begränsas kan järnvägen förläggas i täta betongtråg- eller.

Brunnstätning - Spillredskap Köp direkt från DENIOS

 1. Stora artesiska bäckenet är som en gigantisk svamp. Svampliknande lager av sandsten, som är alltifrån 100 meter till nästan 3 kilometer tjocka, ligger mellan lager av täta bergarter som inte släpper igenom något vatten. Dessa svängda plattor sluttar neråt och västerut, med sin östra kant ovan jord längs bergskedjan Great Dividing.
 2. Grävda brunnar. Kontrollera så att alla skarvar mellan ringarna är täta. Vattnet ska komma från botten - inte från sidorna. Det syns ofta utmed väggarna om det rinner in vatten. Kontrollera tätningen vid rörgenomgångar. Se till att den omkringliggande marken lutar från brunnen. Se till att ha täta jordarter närmast brunnen
 3. Artesisk brunn och Abessinisk brunn · Se mer » Artesisk källa. En artesisk källa kan hittas under grundvattennivån där marken är baserad av en tät jordart t.ex. Ny!!: Artesisk brunn och Artesisk källa · Se mer » Artois. Artois vapen Artois var före 1789 en fransk provins och ett historiskt grevskap (franska: comté) i norra.
 4. dre. Specifikationer. Artnr: DEBE 5854865. Lagerstatus: I lager Dela. Blogga om Beskrivning.

Täta brunn Byggahus

 1. Projektering av VVS-automation. Vi utför VVS-projektering i nära samarbete med kunden. Inledningsvis samlar vi in information om objektet, vilken vattenvolym som ska levereras på daglig basis, vilka ytor som ska värmeförsörjas, eventuella utrymmesegenheter, kundens önskemål och krav liksom annan information som är nödvändig för en framgångsrik projektutveckling
 2. imera miljöpåverkan krävs täta ledningssystem med lång livslängd som dessutom kräver
 3. Lär dig definitionen av 'artesisk brunn'. Kolla in uttalet, synonymer och grammatik. Bläddra i användningsexemplen 'artesisk brunn' i det stora svenska korpus
 4. Saltvatten i din brunn I Haninge, Nynäshamns och Tyresö kommun finns många fastigheter som ligger kustnära och på öar. I dessa områden kan det finnas problem med saltvatteninträngning i dricksvattenbrunnar. • Täta brunnen. Det salta vattnet tränger in via sprickor

artesiska brunnar - Italien / Sök specifikt företag i 'Florens och Toscana' specialiserade på området 'artesiska brunnar Om man borrar en brunn vid bergskedjans fot, genom det översta skiktet av täta bergarter och ner i sandstenen där vattnet är lagrat, När en artesisk brunn borras, stiger vattnet av trycket. When an artesian basin is tapped by a bore, the water, under pressure, rises artesisk brunn borrad brunn med självtryck || -t; Ur Ordboken. Ordboken är Bonniers svenska ordbok tionde upplagan copyright (C) 2010 Peter A. Sjögren och Iréne Györki. Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en.

Artesisk källa - Wikipedi

 1. Viktigt att tätskiktet ansluts rätt. Hur en plastmatta ska anslutas tätt mot golvbrunnen ska framgå av golvbrunnsleverantörens monteringsanvisningen.; Hur vätskebaserat tätskikt med brunnsmanschett eller tätskiktsfolie ska anslutas tätt mot golvbrunnen ska framgå av tätskiktsleverantörens monteringsanvisning.; Golvbrunnsleverantörens tillhörande skärmall ska användas vid.
 2. . lOOmm asfalt
 3. Att göra en brunn 1. Brunnen måste ha ventilation. Ventilationsröret ska mynna nedåt och öppningen ska vara täckt med ett finmaskigt nät, för att hindra att snö och insekter kommer in i röret. 2. Brunnslocket ska vara tätt till exempel i betong. Regnvatten och smådjur slinker lätt ner i brunnen om locket inte är tätt. 3
 4. Artesisk brunn Om trycklinjen ligger ovanför markytan kommer vattnet i brunnen att stiga över markytan. Man kallar detta för artesisk brunn efter provinsen Artois i norra Frankrike där man först identifierade fenomenet. Artesiska vattenbrunnar är ovanliga och relativt ointressanta

Hydrogeologisk bakgrund - SG

Se över din brunn - Torsby

 1. Foto handla om Artesisk brunn och hink i slags tvåsittssoffaträdgård. Bild av - 9726471
 2. Golvbrunnar. Purus har ett komplett sortiment av golvbrunnar för olika applikationer. Gemensamt är en säker anslutning till tätskikt och golvmaterial, lätt rengöring och hög kapacitet
 3. Inför kakel - och klinker måste badrummet eller tvättstugan tätskiktas med duk eller folie. Denna del är hur man fäster tätskitet över golvbrunnen. Denna del..

Bläddra genom 38 potentiella leverantörer inom branschen artesiska brunnar på Europages, en världsomspännande B2B-plattform för inköp Borrad brunn. Bakterier i borrade brunnar förekommer nästan bara när röret mynnar under mark, antingen i en grund grop med betongringar eller i en gammal grävd brunn. Se till att locket är tätt, så att smuts och djur inte kan komma ner i borrhålet. Vid regn eller snösmältning kan röret översvämmas

dylika områden artesiskt vatten, då de täckande lagren genomborrades. Dessa brunnar utfördes i sin enklaste form på så sätt, att man med 150 mm jordborr utförde ett 20—30 m djupt hål genom den täta leran och vid markytan drev ned i hålet en urborrad trästock med sidoutlopp, genom vilket vattnet fick fritt avrinna Kontrollera att brunnskonstruktionen med lock och rörgenomträngningar är tät och att brunnskanten är upphöjd med avrinning ifrån brunnen. Säkerställ också att det inte finns något djur som möss eller grodor som kan ha förvillat sig ner i brunnen. Lämplig åtgärd är att täta brunnen och ibland kan desinfektion vara nödvändig Täta Borrad Brunn - företag, adresser, telefonnummer. Din sökning på täta borrad brunn gav 1 företag och du har nått slutet av listan. täta borrad brunn gav 1 företag och du har nått slutet av listan Fyll brunnen med vattentät betong vilket kan köpas hos de flesta byggbutiker. Kom ihåg att skydda så att inte betongen letar sig ner i avloppet. Efter att den är pluggad kan ett golv läggas ovanpå. Temporärt eller bestående. Om brunnen är så gammal att en ny brunn ändå hade behövt ordnats vid renovering kan golvbrunnen pluggas.

ALFA Tillsynsbrunn DN 400, DN 600 är en fogtät betongbrunn med med rak överdel och körbar tät betäckning. TB-brunnen används till täta självfallsledningar för spill- och dagvatten. Den är avsedd för inspektion och rensning av anslutande ledningar med utrustning som kan manövreras från markytan.Den större modellen används när större utrymme erfordras för spolnings- och. Dimensionen på brunnen är då troligen för liten i förhållande till hushållet. • Marken där infiltrationen sker kanske inte är den bästa (täta jordlager). • Högt grundvatten efter en längre regnperiod eller vid kraftig snösmältning. • Är brunnen gammal kan infiltrationsdelen sättas igen av växtlighet. Man säger at

För betongbrunn - Avloppscente

 1. Är den grundvattenförande bildningen täckt av täta lager, t ex lera eller berg, kan man behöva borra djupt innan man når det vattenförande lagret eller sprickan. Grundvattnet står där oftast under sådant tryck att det stiger till någon eller några meter under markytan. Ibland kan det t.o.m. flöda över brunnen, s.k. artesiskt vatten
 2. ALFA Nedstigningsbrunn DN 1000 är en fogtät betongbrunn med betäckning. NB används till täta självfallsledningar för spill- och dagvatten. Den ger direkt tillträde till ledningen för inspektion och rensning av anslutande ledningar. Den används som regel vid ledningens brytpunkter, vid förgreningar och dimensionsändringar men också med jämna mellanrum på raka ledningssträckor.
 3. dre tät jordart finns under det t.ex. morän.Grundvattnet tränger då inte igenom jorden utan skapar tryck under jordytan. Där det finns en svag punkt i marken tränger grundvatten igenom marken med tryck så det sipprar eller sprutar upp vatten, även kallat.

T-rör med självfogande rillor till slamavskiljare / trekammarbrunnar och dagvattenbrunnar. Monteras på utgående ledning från trekammarbrunnen och är ett måste för att undvika slamflykt till efterföljande infiltrationsbädd eller markbädd OBS: Brunnen kan ej användas till pumpning från avlopp om den ej placeras efter en slamavskiljare. Välj Pumpbrunn WC + Avlopp istället om du ska pumpa ej slamavskiljt WC + avloppsvatten. Backventil brunn. Våra pumpbrunnar levereras med en förmonterad backventil. Det är en stor fördel vid installationer med långa slanglängder

Artesisk brunn - Wikipedi

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Tyska [] Substantiv []. artesischer Brunnen m. artesisk brunn Inlägg om artesisk brunn skrivna av Märtha. Klädesplagg, dryck, mat, plats, djur, blomma, yrke, flicknamn, pojknamn, beskrivning av en människa, något som finns. För 400 brunn slät stigare. Visa 2 varianter Teleskopsbetäckning lätt, tät med krage . T3 teleskopsbetäckning. Visa 1 varianter Visa fler. Om Dahl. Verksamhetsområden. Miljö och hållbarhet. Kvalitet. Våra öppettider.

Handpump Som Leder Till En Artesisk Brunn Arkivfoto - Bild

Det finns olika sätt att täta schakter för att minska behov av bortledning av grundvatten. Som alternativ till planerad tätning har stabilisering i form av anläggande av schakt med undervattenstätad betongkaka övervägts. Metoden, som innebär att dykare gjuter under vatten, anses inte lämplig i detta fall då schaktdjupet är för stort Saltvatten i din brunn I Haninge, Nynäshamns och Tyresö kommun finns många fastigheter som ligger kustnära och på öar. I dessa områden kan det finnas problem med saltvatteninträngning i dricksvattenbrunnar. • Täta brunnen. Det salta vattnet tränger in via sprickor

För plastbrunnar - Avloppscente

Artesisk brunn, en borrbrunn (rörbrunn), i hvilken vattnet uppstiger öfver jordytan, beroende därpå att det vattenförande jordlagret är inneslutet mellan för vatten ogenomträngliga ler- eller berglager och står i förbindelse med högre belägna underjordiska vattensamlingar Många har en egen vattentäkt i form av en grävd eller borrad brunn. Om du har en brunn med bra vatten är den en ovärderlig tillgång. Men både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden, brunnens utformning och den omgivande miljön..

Gemensamt inom detta område är at vi erbjuder lösningar för alla typer av brunnar från den minsta rensbrunnen till den största nedstigningsbrunnen. Här finns lösningar för plastbrunnar för spillvatten, dagvatten och dränering och lösningar för täckning av brunnar i hårdgjorda ytor som är tungt trafikerade Brunnen används till täta självfallsledningar för spill- och dagvatten. Den ger direkt tillträde till ledningen för inspektion och rensning av anslutande ledningar. Den används som regel vid ledningens brytpunkter, vid förgreningar och dimensionsändringar men också med jämna mellanrum på raka ledningssträckor Kontrollera att brunnskonstruktionen med lock och rörgenomföringar är tät och att brunnskanten är upphöjd med avrinning ifrån brunnen, att det inte finns något djur som möss eller grodor som kan ha förvillat sig ner i brunnen. Lämplig åtgärd är att täta brunnen och ibland kan desinfektion vara nödvändig Dfs Artesisk källa (GC3PKW1) was created by Marvin72 on 7/1/2012. It's a Other size geocache, with difficulty of 1.5, terrain of 1.5. It's located in Västra Götaland, Sweden.Skriv gärna lite mer när du loggar, det är kul för alla! Swe/Eng Dfs Artesisk källa Dfs serien består av en växande skara cacher i och omkring Dalsjöfors

Det vanligaste konstruktionsfelet är att inte täta brunnen tillräckligt noga och då kommer regn- och avrinningsvatten att smutsa ner brunnsvattnet. Detta kan förebyggas genom att bygga brunnens överdel tillräckligt högt över markytan och genom att forma brunnens omgivning så att regnvattnet rinner bort från brunnen Artesisk brunn kan beskrivas som brunn där vattnet stiger upp av eget tryck (till följd av grundvattensförhållanden). Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av artesisk brunn samt se exempel på hur frasen används i det svenska språket artesisk brunn, borrbrunn i hvilken vattnet gm själftryck pressas upp till jordytan eller högre än denna; jfr SPRINGBRUNN; artesisk(a) borrning(ar), borrning(ar) för erhållande af grundvatten af ofvannämnda slag; artesiskt vatten, grundvatten af nog starkt tryck att kunna pressas upp till jordytan l. högre än denna. Busch Baumgartner Mek Inkl. spaltlock, l=200 mm, med tapphål Ø60 mm. Med upplyftbart 7 liters sandfång. För klinkergolv K4 med klisterfläns för tätskikt. Sidoutlopp Ø75 mm. Syrafast kvalitet EN 1.4404 Translation for 'artesisk brunn' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations

artesisk brunn. Definition från Wiktionary, den fria ordlistan. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Wikipedia har en artikel om: artesisk brunn. Svenska Substantiv . artesisk brunn. brunn där vattnet stiger upp av eget tryck (till följd av grundvattensförhållanden Testa dricksvattnet i enskild brunn Ungefär 1,2 miljoner permanentboende och lika många fritidsboende hämtar sitt vatten från enskilda brunnar. För att ta reda på kvaliteten på dricksvattnet bör du som är enskild brunnsägare ta vattenprover och lämna det på analys Engelsk översättning av 'artesisk brunn' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online

Well För Vatten För Handpump Foton - Download 48 Royalty

Stora Artesiska Bäckenet - Vad är det

Tätning av Purus brunnar Tätskiktsystem SCHÖNOX Rollat 1 och 2, visas här med Purusline. 2. Anpassa Brunnsmanschett MG-L till längden på brunnen +100 mm. Monte- ra manschetten centrerat över brunn-nen och kant i kant med väggen. Var noggrann så det inte bildas luftfickor eller blåsor. 3. Rolla SCHÖNOX HA eller iFIX p Tät mineraljord hämtas från en åker i närheten Tätning av Purus brunnar Tätskiktsystem SCHÖNOX Rollat 1 och 2, visas här med Purusline. 2. Anpassa Brunnsmanschett MG-L till längden på brunnen +100 mm. Monte- ra manschetten centrerat över brunn-nen och kant i kant med väggen. Var noggrann så det inte bildas luftfickor eller blåsor. 3. Rolla SCHÖNOX WSA, HA eller iFI Stoppar grundvatteninfiltrering i rör och brunnar. Genom att täta t.ex skarvarna mellan betongringar i brunnar minskar grundvatteninfiltrationen, vilket frigör kapacitet i rörnäten. Tätningen är tillverkad av 300 mm högkvalitativt gummi, och uppfyller eller överstiger de fysiska kraven i ASTM C-923

Antikt träblock arkivfoto

Standard Pekuma A

Altech tätt markbäddspaket modul infiltration * exkl. brunn, BDT+KL, 1x10 m. 10 565 SEK. Köp. Altech tätt markbäddspaket rör infiltration * exkl. brunn, BDT+WC, 2x10 m. 13 945 SEK. I vissa fall är en tät markbädd den bästa lösningen,. Monteras mellan brunn... Rek. pris: 850 kr Pris: 650 kr Lägg i varukorgen; Välj för att jämföra. Teleskoprör PVC 315. Längd 800mm Anborrningsmanschett till dagvattenbrunn används för att täta rör som ansluts till... Rek. pris: 449 kr Pris: 300 kr Lägg i varukorgen; Välj för. En brunn med självrensningsförmåga. Installation av en självrensningsbrunn minskar slamtömningspunkter med 30 %. Självreningsbrunnen är 600 mm hög och kan kapas i varje rilla. Brunnen är tillverkad i ett stycke, vilket ger en hel tät lösning. Tack vare 10 ‰ fall i brunnen ger det goda flödesegenskaper och optimerad självrensning

Stenkulla Brunn har ett artesiskt vatten som flödar med självtryck. Det är ett mycket välsmakande vatten med en bra mineral-sammansättning och låg natriumhalt. Dess pH-värde på 8,2 är också väldigt bra för kroppen och bidrar till att Stenkulla Brunns vatten blivit många krögares och sommelierers självklara favorit Handla brunnar för avrinning hos oss. Handla brunnar och annat för avrinning här på Din VVS-butik. I närmare 15 år har vi erbjudit ett brett och prisvärt sortiment av VVS-varor på nätet. Som hemmafixare eller företagare beställer du enkelt hem det du behöver inom VVS, från välkända märken Våra tätskikt har en lång livslängd. För att säkerställa säkra systemlösningar krävs även tillbehör av hög kvalitet som fungerar perfekt tillsammans med materialen. Terrassbrunn TG används för avvattning av bjälklag med inbyggda (dolda) bitumentätskikt och passar till bl a parkeringsdäck och innergårdar. Den har en unik konstruktion som är flexibel i höjdled och klarar. Artesiska brunnar i Kärdla Snedställda kalkstenslager vid en meteoritkrater nära Kärdla på ön Hiiumaa gör att grundvattnet i området står under tryck och vattnet trycks upp till marknivån i oavbrutna strålar genom rör som når 10-15 meter ner i marken

 • Brygga kaffe.
 • Non systemisk sklerose.
 • Marksten kant.
 • Thrombozyten Schwangerschaftsvergiftung.
 • Peekaboo fabric.
 • Listspik lättbetong.
 • Lelo rappare land.
 • Ventilhylsa Mora.
 • Ewg hagen notdienst.
 • Bidcon mac.
 • Patriots Injury report.
 • Aztec art KS2.
 • John B Watson experiment.
 • Subnet calculator number of hosts.
 • LongoVital barn.
 • Ampellilja giftig.
 • Scott hydroelectric turbine generator.
 • Klipsch takhögtalare.
 • Fysioterapi teorier.
 • Lyckotroll i gummi.
 • Var köper man anabola steroider.
 • Skobutik Uppsala.
 • Hur mycket kostar en näsoperation i Turkiet.
 • Vinland Anime.
 • Winchester House.
 • Umbrien karta.
 • Asuswrt.
 • First Hotel Sverige.
 • CEO Gehalt Österreich.
 • Pneumovax vaccination hur ofta.
 • Kantarellpaj med fetaost.
 • Fritz Walter Stadion Westkurve.
 • Romantisk upplevelse för två.
 • Kola med havssalt ICA.
 • Breathe song.
 • The Valleys Wales.
 • Te Lipton.
 • Klettern um Rosenheim.
 • Pfanner Orange.
 • Trådlös strömbrytare Renova.
 • Bästa Café Haga Göteborg.