Home

Norge BNP pr indbygger

Hvor mange asylansøgere i Danmark

Riesenauswahl an Markenqualität. Folge Deiner Leidenschaft bei eBay! Kostenloser Versand verfügbar. Kauf auf eBay. eBay-Garantie Bruttonasjonalprodukt (BNP) er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene som blir brukt under denne produksjonen. Denne summen deles her på antall innbyggere i landet Bruttonationalprodukt per indbygger (BNP) udtrykker værdien af alle varer og tjenester som produceres i et land i løbet af et år, minus de varer som bliver brugt i denne produktion. Summen divideres med antal indbyggere i landet

Große Auswahl an ‪Pr - Kostenloser Versand Verfügba

BNP pr

6. Norge. Med $ 67.166 om året, BNP pr. indbygger i Norge gør dette land til den sjette rigeste per capita. 7. De Forenede Arabiske Emirater. De Forenede Arabiske Emirater har et BNP pr. Indbygger, der placerer dem i syvende position med $ 66.347 pr. Indbygger om året. 8. San Marin Her er bruttonationalproduktet (BNP) per indbygger udtrykt i såkaldte PPP-dollars. PPP står for Purchasing Power Parities, eller købekraftsenheder på dansk Når man måler BNP ved hjælp af PPP, tager man hensyn til prisniveauet og købekraften i hvert enkelt land ved udregningen. Enheden som er brugt (en international dollar) har samme købekraft. Den største indtægtskilde for Norge er udvinding og eksport af olie og naturgas fra havbunden. Men også fiskeri, metalindustri, skibsfart og turisme er vigtige for landets økonomi. BNP pr. indbygger: 45.700 euro (2020 BNP pr. indbygger. Mål for det relative velstandsniveau mellem EU-landene. Større. Bruttonationalproduktet (BNP) målt pr. indbygger i PPS gør det muligt, at sammenligne indkomstniveauet i de enkelte EU-medlemslande. PPS (purchasing power standard) er en såkaldt kunstig valuta, der tager højde for de prisforskelle, der ikke afspejles i.

Bnp Per Capita 92556.30: 92119.50: 92556.30: 23167.40: USD: Bnp Per Capita Ppp 63633.10: 63332.80: 63633.10: 41406.30: USD: Bnp Fra Landbrug 5481.00: 5802.00: 6557.00: 2931.00: Nok Million: Bnp Fra Construction 51849.00: 51063.00: 53628.00: 22135.00: Nok Million: Bnp Fra Manufacturing 54683.00: 52919.0 Det här är en lista över länder efter bruttonationalprodukt per capita med köpkraftsparitet (PPP), det sammanlagda värdet av ett lands totala konsumtion av produkter och tjänster plus värdet av bruttoinvesteringar plus värdet av exporten minus importen, dividerat med landets totala antal invånare.Köpkraftsparitet tar hänsyn till fler faktorer än växelkurs, såsom inflationsnivå. BNP per capita - Liste over lande - Aktuelle værdier, tidligere værdier, prognoser, statistikker og diagrammer

Relative mængder for forbrug pr. indbygger. Mens BNP pr. indbygger ofte anvendes som en indikator for landes velfærdsniveau, er det ikke nødvendigvis en passende indikator for [Glossary:Household|husholdningernes]] reelle levestandard. Med henblik på sidstnævnte formål kan faktisk individuelt konsum (AIC) pr. indbygger være en bedre indikator BNP per indbygger anvendes ofte som et udtryk for en befolknings velfærd, selvom det af en række forskellige årsager er ret utilstrækkeligt som mål herfor. Økonomer og andre forskere har derfor med udgangspunkt i velfærdsøkonomien forsøgt at udarbejde alternative mål, der bedre kan afspejle befolkningens reelle levestandard I 2017 var BNP pr. indbygger ca. 71.000 dollar. Faldet skyldes primært valutakursen norske kroner/dollar og er altså ikke udtryk for et fald i velfærden. Og Norge er under alle omstændigheder stadig blandt de rigeste lande i verden, nummer 4 i 2017. BNP pr. indbygger er ca. 15.000 dollar højere end i Danmark Et lands BNP er den samlede erhvervsmæssige produktion (inklusiv den offentlige sektor) Lande har som samfundsfagligt mål at have et stigende BNP Danmarks BNP pr. indbygger var i 2005 33.973, hvor Mailis var 1.033, hvilket betyder, at Danmarks var cirka 32,9 gange større. Grunde BNP pr. indbygger ligger på 313 t.kr (56.694 USD - tal fra 2009). 3 / 10. 4. Plads: Norge. BNP pr. indbygger ligger på 287 t.kr. (51.959 USD - tal fra 2009). 4 / 10. 5. Plads: Brunei, der ligger på øen Borneo i Sydøstasien. BNP pr. indbygger er 267 t.kr. (48.333 USD)

BNP per innbygger - F

Typisk når man sammenligner velstandsniveauer på tværs af lande, anvendes BNP (bruttonationalproduktet). Et alternativt mål for velstanden er BNI (bruttonationalindkomsten). Forskellen på BNP og BNI er, at mens BNP måler den produktion, der er skabt på dansk område, måler BNI den indkomst, som danskere har til rådighed (uanset hvor indkomsten er skabt) Norge i tal Tallene på denne og de underliggende sider er hentet fra Verdensbankens database og er fra 2012. Ved at klikke på Link til kilde i skemaet, kan man se Verdensbankens data for tidligere år BNI per indbygger er ligesom BNP per indbygger et mål af per-capita nationalindkomsten, som ofte anvendes ved sammenligning af forskellige landes velstand.Den beregnes på grundlag af bruttonationalindkomsten, et af de begreber, som indgår i nationalregnskabsligningen.. Se også. Verdens landes BNP; Levestandard; Eksterne henvisninge

Luxembourg, Norge og Schweiz har det højeste BNP pr. indbygger og ligger henholdsvis 171, 78 og 45 pct. over EU-gennemsnittet. Portugal har det laveste BNP pr. indbygger blandt de 'gamle' medlemslande og ligger 20 pct. under gennemsnittet. De laveste BNP pr. indbygger findes i de to helt nye EU-lande: Bulgarien og Rumænien BNP PR. INDBYGGER - Et mål for velstand BNP som velstandsmåler - Husproduktionen er ikke medregnet - Skæv social fordeling - Skæv geografisk fordeling - Tager ikke højde for miljøet Mali kontra Danmark 56896 57.572-676 = Er det højere? Husproduktionen er ikke medregnet BNP af procentens nævner - altså Norges høje indtægter. Norge har med BNP pr. indbygger på US$ 46.725 de næsthøjeste indtægter efter Luxembourg med US$ 68.944. Danmark ligger i den sammenligning med US$ 32.564 pr. indbygger på en 15. plads. De norske sundhedsudgifter opgjort pr. indbygger ligger med US BNP pr. indbygger anvendes ofte som mål ved sammenligninger af velstanden i forskellige lande. BNP pr. indbygger opgjort på kommuneniveau giver et temmelig skævt billede af velstanden i de enkelte kommuner, ikke mindst fordi en væsentlig del af den skabte værdi tilfalder pendlende arbejdskraft fra andre kommuner med videre Norge er et af verdens absolut rigeste lande. Iflg. Verdensbanken så har Norge verdens 4. højeste BNP pr. indbygger kun overgået af Luxembourg, Macau og Schweitz. Andre opgørelser hævder dog at Qatar er verdens rigeste lande, men der er ikke tvivl om at Norge er et af verdens allerrigeste lande

Listen over de rigeste lande er defineret af tre strukturer: De Forenede Nationer, Den Internationale Valutafond og Verdensbanken. Hver af dem anvender sine egne egenskaber ved at beregne mængden og værdien af et bestemt produceret land. Derfor kan dataene afvige lidt, såvel som listen over BNP af lande, der er udarbejdet af dem Statistik om BNP pr. indbygger i verdens lande med fakta, statistik, søjlediagram og kort Metode . Det bruttonationalproduktet (BNP) per capita tal på denne side stammer fra beregning af PPP. Sådanne beregninger udarbejdes af forskellige organisationer, herunder IM De 25 rigeste lande i verden (ifølge BNP og BNP pr. Indbygger) Selvom det faktum, at et land har penge, ikke indebærer, at det forvaltes korrekt eller rettet mod borgernes velfærd, er et lands økonomiske kapacitet et vigtigt element, når det drejer sig om at tillade oprettelse, vedligeholdelse og forvaltning af forskellige varer

Dette er en liste over nordamerikanske lande efter BNP pr. Indbygger. Alle tal er baseret på bruttonationalproduktet (ved købekraftparitet) pr. Indbygger, dvs. købsstyrkeparitetsværdien (PPP) for alle færdige varer og tjenester produceret i et land i et givet år divideret med gennemsnittet (eller midten af -år) befolkning i samme år BNP, bruttonationalprodukten, är ett av de viktigaste samhällsekonomiska måtten. BNP beskriver storleken på Sveriges ekonomi genom att mäta värdet av varor och tjänster. År 2019 uppgick Sveriges BNP till 5 021 miljarder kronor BNP pr. Indbygger er et meget brugt mål for økonomisk aktivitet og bliver meget nyttigt, når man sammenligner et land med et andet. Bruttonationalprodukt (BNP) er den monetære værdi af alle varer og tjenester, der er produceret i en periode (kvartalsvis eller årligt) Liste over verdens landes BNP pr. indbygger, angivet i US dollar, og beregnet efter enkelte landes købekraftsparitet . Kun selvstændige lande er nummereret, men ikke-selvstændige territorier er taget med som sammenligningsgrundlag

BNP per indbygger i Norge - Globali

 1. BNP pr. indbygger er et mål, der typisk bliver brugt til at sammenligne økonomien i forskellige lande. Christian Bjørnskov trækker en linje tilbage til vikingerne gennem to andre punkter i Danmarks historie, som er vigtige for at følge vores følelse af tillid tilbage gennem tiden
 2. Statistik om Energiforbrug pr. indbygger i verdens lande med fakta, statistik, søjlediagram og kort
 3. BNP pr. Indbygger er et mål, der er resultatet af BNP divideret med størrelsen på landets samlede befolkning. Så i det væsentlige er det teoretisk det beløb, som hver enkelt får i det pågældende land. BNP pr. Indbygger giver en langt bedre bestemmelse af levestandarden sammenlignet med BNP alene
 4. BNP pr. indbygger. hjælp 11. juni 2008 af heldago (Slettet) hvilken betydning BNP pr indbygger har når TDC vælger at indgåi teleselskaber i de 6 lande, norge sverige ungarn finland polen schweiz.?
 5. Økonomi/BNP. Norge regnes for at være blandt de rigeste lande i verden. Ligeledes er landets BNP pr. indbygger også et af de højeste i verden. Erhverv. Erhverv omfatter blandt andet olieindustri, fiskeri og turisme. Energisektoren i Norge leverer olie, gas og strøm i så store mængder, at den er med til, at bære Norges stærke økonomi
 6. Norge. Norge officielt Kongeriget Norge (fra oldnordisk: Norðvegr 'Nordvejen') er en skandinavisk enhedsstat i form af et konstitutionelt monarki, der består af den vestlige del af den skandinaviske halvø samt Jan Mayen, Svalbard og Bouvetøen. Ny!!: Verdens landes BNP pr. indbygger og Norge · Se mere » Singapor
 7. af BNP), mens det private forbrug er reduceret med 8,4 pct. point (fra 57,2 til 48,8 pct. af BNP). Stigningen i det offentlige forbrug er bl.a. finansieret gennem en forhøjelse af skattetrykket på 9,6 pct. af BNP siden 1970. Det private forbrug pr. indbygger er i 2011 lavere end gennemsnittet i både OECD og EURO-land

BNP pr. indbygger er fordelt mere jævnt på tværs af kommunerne i Vestdanmark. Østdanmark er karakteriseret ved en større grad af koncentration omkring hovedstadsområdet. Pendling bidrager til at samle den økonomiske aktivitet i enkelte kommuner eller større områder som omkring hovedstaden. Når der korrigeres for løn ved pendling, bliver aktiviteten spredt mere jævnt i både øst og. BNP vs BNP pr. Indbygger. BNP og BNP pr. Indbygger er to af de foranstaltninger, der stave et lands økonomiske situation. Bruttonationalprodukt (BNP) er et kriterium for at bedømme sundhed i en lands økonomi. Det repræsenterer den samlede værdi af varer og tjenester, der er produceret over en bestemt periode i form af dollars

BNP per indbygger - Globali

Norge - Globali

BNP stiger som regel i takt med befolkningsvæksten, mens BNP pr. indbygger kan være faldende, hvis befolkningen i landet stiger. Få overblik over din økonomi. I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik Sammenhæng mellem BNP pr. indbygger og graden af Andel af befolkningen, der føler sig sikker. Procent. 100 90 80 70 Mali Island Armenien Thailand Georgien Azerbaijan 60 Hongkong Canada Jordan Sverige Singapore Norge Schweiz USA Australien New Zealand Iran 50 Belize Mozambique 40 Brasilien y = 0,57x + 51,98 R² = 0,58 Chad 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 BNP pr. indbygger i tusinde dollars Verdens landes BNP pr. indbygger i 2006. BNI per indbygger er ligesom BNP per indbygger et mål af per-capita nationalindkomsten, som ofte anvendes ved sammenligning af forskellige landes velstand. 43 relationer

BNI per indbygger er ligesom BNP per indbygger et mål af per-capita nationalindkomsten, som ofte anvendes ved sammenligning af forskellige landes velstand.Den beregnes på grundlag af bruttonationalindkomsten, et af de begreber, som indgår i nationalregnskabsligningen Finlands BNP pr. indbygger er lidt lavere end den danske, men stadig fornuftig. Finlands geografiske placering ligger mellem Sverige, det nordlige Norge og Rusland. Man siger, at Finland forener øst og vest, da grænserne rammer det gamle Sovjetunion og den vestlige verden

Store kommunale forskelle i væksten i BNP pr. indbygger. Fra 2009 til 2019 er Bruttonationalproduktet (BNP) pr. indbygger øget med 15 pct. realt, svarende til en gennemsnitlig årlig BNP-vækst pr. indbygger på 1,4 pct. Væksten har været særlig kraftig i perioden 2013 til 2019 med et gennemsnit på 1,9 pct. årligt Vækst i BNP pr. indbygger 2006-14 I nævnte periode havde OECD-landene i gennemsnit en vækst i BNP pr. indbygger på 0,5 procent om året. Ikke meget, men Sverige lå under dette niveau med blot 0,3 procent. Også produktiviteten halter i Sverige I Luxembourg er BNP'et pr. indbygger over 600.000 danske kr., mens vi i Danmark ligger på lidt over det halve. Efter Danmark kommer Sverige og Singapore på henholdsvis ottende og niende pladsen. På tiende pladsen ligger USA, som med vækst i BNP'et skubber Canada ud af top ti. Se hele Verdensbankens liste over rigdommen i de enkelte lande her

Norge - Wikipedia, den frie encyklopæd

Ifølge en særkørsel fra Danmarks Statistik nåede BNP i 2019 op på kr. 414.389 pr. indbygger Trekantområdet, målt i løbende priser. Det er cirka 10 % mere end landsgennemsnittet. Sammenligner man med de fire øvrige storbyområder overgås Trekantområdets BNP pr. indbygger kun af Hovedstadsområdet, hvor BNP udgør kr. 471.155 pr. Bruttonationalprodukt er et lands samlede produktion i en given periode, oftest et år eller et kvartal. BNP opgøres som værdien af den samlede produktion med fradrag af værdien af de varer og tjenester, der er blevet forbrugt i produktionsprocessen. BNP er desuden lig med summen af privat og offentligt forbrug og investeringer samt nettoeksporten af varer og tjenester (endelig indenlandsk. Det betyder, at BNP per indbygger bliver prisniveaujusteret for hvert enkelt land. »Hvis vi skal tale om, hvem der er rigest, skal vi også kontrollere for købekraftsparitet. Det vil sige, at man kan få tre til fire gange så meget for én dollar i Bangladesh, som man kan få i Lillehammer i Norge,« forklarer Morten Jerven

Statistikcentralen - Finlands Bruttonationalprodukt per

Verdens landes BNP pr

 1. 1 FAKTA Officielt navn: Republikken Cuba Hovedstad: Havanna Sprog: Spansk Indbyggertal: 11,2 millioner Statsoverhoved: Dr. Fidel Castro Ruz (genvalgt i 2003 for fem år) BNP pr. indbygger: USD Areal: km 2 (Øen Cuba: km 2, Ungdommens Ø: km 2, tilhørende øer: km 2 ) Højeste bjerg: Pico Real del Turquino m Længste flod: Cauto 370 km Relativ luftfugtighed: 81 % Gennemsnitlig temperatur: 25.
 2. BNP Paribas, leader in global banking and financial services. Read more. BNP Paribas uses cookies on this website. By continuing to use our website you accept the use of these cookies. Please see our cookie policy for more information. QUICK ACCESS. BNP Paribas in South Africa
 3. BNP pr. indbygger i US dollars og CO 2 udledning pr. indbygger i tons. 2011. Den arabiske verden Argentina Australien Brasilien Canada Kina Tyskland Danmark Storbritannien Indien Japan Ghana Mexico Malaysia Nigeria Norge New Zealand Rusland Sverige Tyrkiet USA Syd Afrika y = 0,0001x + 3,90 R = 0,36 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1
 4. edrift m.v. udgør ca. 32 pct. af BNP, hvoraf den industrielle sektor udgør halvdelen. Marokko har, ifølge Verdensbanken, en gennemsnitlig arbejdsløshed på ca. 10 pct. (pr. 2017), mens arbejdsløsheden for unge er på ca. 20 pct. Marokko har indgået frihandelsaftaler med mere end 55 lande, herunder EU og USA
 5. Således er BNP pr. indbygger væsentligt højere i Norge, hvor BNP pr. indbygger opgjort i US-dollars udgør ca. 66.100 dollars, mens BNP pr. indbygger opgjort i US-dollars i Sverige og Danmark er omtrent ens og svarer til ca. 42.800 dollars pr. indbygger, jf. tabel 1. Dermed giver en betragtning af sundhedsudgifternes andel af BNP ikk
 6. Tallene på denne og de underliggende sider er hentet fra Verdensbankens database og er fra 2013. Ved at klikke på Link til kilde i skemaet, kan man se Verdensbankens data for tidligere år
 7. Målt ved BNP pr. indbygger bliver de nordiske lande ikke rigere, selv om BNP stiger. I mange år har der været tradition for, at det er nemt og ubureaukratisk at rejse på tværs af de nordiske lande. Som reaktion på flygtningesituationen er det her i begyndelsen af 2016 blevet gjort mer

 1. BNP pr. indbygger: velstandens fordeling BNP pr. Indbygger (2014) Indeks, hvor gennemsnittet for de 28 EU-lande er 10
 2. BNP. pr. indbygger viser ikke uligheder blandt borgerne, f.eks. i forhold til indkomst eller formue. De fire nordiske nationer har igennem en lang årrække været placeret meget højt på listen over lande med højst BNP. pr. indbyggere. I 2016 var Norge (70.900 $) placeret som nr. 3 efter Luxemburg (100.800 $) og Schweiz (80.000 $)
 3. Tallene på denne og de underliggende sider er hentet fra Verdensbankens database og er opdateret i 2018 med de tilgængelige tal for 2017. Ved at klikke på Link til kilde i skemaet, har du mulighed for at se Verdensbankens data
 4. BNP voksede med ca. 10% om året i perioden 1995-2000 og derefter med ca. 5%. I 1997 nåede det irske BNP pr. indbygger op på gennemsnittet for EU, og i 2005 lå landet på den globale femteplads (efter Luxembourg, Norge, Island og Schweiz; Danmark lå på sjettepladsen)
 5. elle BNP er 4, 41 billioner dollars (pr. April 2016). Bruttonationalprodukt vurdering: tredjeplads i verden i form af no

Betegnelsen BNP bruges sammenhæng med nationers økonomi. Men hvad er det egentlig for et begreb - og hvordan udregnes det? Her finder du svaret på, hvad BNP egentlig er for en størrelse. BNP er en samlet betegnelse for en lands indtjening. Ofte udregnes det per indbygger, for at man kan sammenligne lande. Hvad er BNP? BNP står fo 258 mende økonomiske reformer og politikker. Kapitlet afrundes med nogle overvejelser om hvor forskningen vil bevæge sig hen i de kommende år. Kilden til stagnation Det er egentlig lidt af et mysterium, at væksten i BNP pr. indbygger

Danish Vort BNP pr. indbygger er steget fra 64 % af EU-gennemsnittet i 1983 til 87 % sidste år. more_vert open_in_new Link til kild Bruttonasjonalprodukt per innbygger kan anses som et produksjons- og velstandsnivå for en stat eller et område, målt som total verdiskaping i løpet av et år, delt på antall hjemhørende innbyggere i landet. Bruttonasjonalproduktet (BNP) viser verdien av alt som produseres i et land i løpet av et år, også kalt verdiskaping Languages. Čeština; Deutsch; Español; Françai

Verdens rigeste lande (Opdateret 2021) - Financer

Metode . Det bruttonationalproduktet (BNP) per capita tal på denne side stammer fra beregning af PPP. Sådanne beregninger udarbejdes af forskellige organisationer, herunder IM BNP pr. indbygger: velstandens fordeling BNP pr. Indbygger (2015) Indeks, hvor gennemsnittet for de 28 EU-lande er 10

Nyheder og seneste nyt fra Berlingske - BerlingskeFile:GDP per capita PPP 2014-fr

De 25 rigeste lande i verden (ifølge BNP og BNP pr

I Luxembourg er BNP'et pr. indbygger over 600.000 danske kr., mens vi i Danmark ligger på lidt over det halve. Efter Danmark kommer Sverige og Singapore på henholdsvis ottende og niende pladsen. På tiende pladsen ligger USA, som med vækst i BNP'et skubber Canada ud af top ti Ligningen viser altså, at hældningskoefficienten for linjen er 0,0001, hvilket vil sige, at når BNP pr. indbygger stiger med 1$, så stiger CO2 udledning pr. indbygger med 0,0001 ton. Rent teoretisk set er der en sammenhæng, hvor at stigende velstand, medfører at forbruget stiger, og dermed stiger efterspørgslen på virksomhedernes varer, hvilket i sidste ende medfører at virksomhedernes produktion stiger Når man har et fælles udregningsgrundlag, så betyder det, at man kan sammenligne velstand på tværs af landegrænser. BNP kan blive omregnet til BNP pr. indbygger

BNP per indbygger i PPP - Globali

Land pr. indbygger; Luxembourg 114.234,000 US$ Schweiz 82.950,300 US$ Norge 81.694,600 US$ Irland 76.098,600 US$ Island 74.278,200 US$ Qatar 70.779,500 US$ Singapore 64.041,400 US$ USA 62.605,600 US$ Danmark 60.692,400 US$ Australien 56.351,600 US$ Sverige 53.873,400 US$ Holland 53.106,400 US$ Østrig 51.509,000 US$ Finland 49.845,000 US$ San Marino 48.946,400 US Danmark havde både i 2009 og 2017 det 5. højeste BNP pr. indbygger blandt de. 28 EU-lande, jf. figur 1 og 2. I. bilagstabel 1. er vist BNP pr. indbygger i de enkelte år i. perioden 2009-2017. Det bemærkes, at tallene for Luxembourg ikke er reelt sam- Fra 2009 til 2019 er Bruttonationalproduktet (BNP) pr. indbygger øget med 15 pct. realt, svarende til en gennemsnitlig årlig BNP-vækst pr. indbygger på 1,4 pct. Væksten har været særlig kraftig i perioden 2013 til 2019 med et gennemsnit på 1,9 pct. årligt

Liste des pays par PIB (PPA) par habitant - AfricacielDanskerne er blandt EU's flittigste brugere af internet

2015 . 2016 . 2017: 2018 : BNP (real årlig vækst) % 25: 4,9: 7,2: 6,8: BNP pr. indbygger. Tusind € 55,5: 57: 61,7-Husholdning forbrug % af BNP: 33,1: 33,4: 31, BNI per indbygger, købekraftsparitet (nuværende international $) 2.080 USD/indbygger Link til kilde: Vækst i BNP (årlig %) 6,21 Årlig % Link til kild Norge har et højt BNP pr. indbygger, men er samfundsmæssig mere jævnt fordelt af goderne, fordi de har mange mellemindkomster. Generelt kan man sige, at selvom et land har et højt BNP pr. indbygger, kan det sagtens være mange svage i samfundet, som f.eks. hjemløse

De rigeste lande i verden - Top - 20England - Wikipedia's England as translated by GramTrans

BNP pr. indbygger Produktivitet Beskæftigelse Timer Gennemsnitlig årlig vækst, 1980-2016 Pct. Pct. Bidrag til væksten i BNP pr. indbygger 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 R IRL BEL DK USA NLD FRA DEU CHE SWE AUT AUS FIN CAN UK ITA ESP PN ISL NZL UR ISR CZE PRT R C HUN L X BNP pr. arbejdstime BNP pr. arbejdstim - fra 0,7 milliard i Sverige til halvanden milliard i Norge. Mange lande vil gerne have sundhedsudgifternes vækst ned på niveau med BNP-væksten, men det lykkes sjældent, jf. figur 1. I perioden 1970 til 2003 steg BNP pr. indbygger med godt 2 % p.a. i alle 23 OECD-lande under ét, og sundhedsudgifterne næsten dobbelt så meget Forsyningsbalance, bruttonationalprodukt (BNP),økonomisk vækst, beskæftigelse mv. efter transaktion og prisenhed - Statistikbanken - data og tal BNP pr. indbygger (1.000 USD, løbende priser, løbende PPP) Samlede sociale udfiger i pct. af BNP Samlede sociale udgifter i pct. af BNP Skatteudvalget 2015-16 Norge NOR 19,3 62.738 63.328 Polen POL 16,8 22.250 21.452 Portugal PRT 24 26.932 26.413.

 • Hund 3 år.
 • Archaeopteryx Zähne.
 • North Korean propaganda r=h:edu.
 • Litet badkar med tassar.
 • How to set date and time in android Studio.
 • Bestbezahlte Schauspieler 2021.
 • Crunches mit Gewicht.
 • Dm sminka.
 • Pimpla abborre på sommaren.
 • MyHeritage complete.
 • Rättspsyk Uppsala.
 • Säkerhetsuppdatering Windows 10.
 • VOGUE jacka.
 • Partner Membership Center.
 • Intel Israel.
 • Mental träning Lyssna.
 • Utdöd fågel som inte kunde flyga.
 • Gunilla Pontén ärmar.
 • Who made International Women's Day.
 • Manolo Blahnik Hangisi Sale.
 • Vete Katten öppettider.
 • Twitter website Card examples.
 • Post Malone song.
 • Bekende personen Nederland.
 • Bamse bokstäver.
 • Lk 19 45 48.
 • UEFA A.
 • Hills Villastad lägenheter.
 • Charles II of Spain accomplishments.
 • Zusammen einschlafen und aufwachen.
 • Mäta vinklar lister.
 • IMovie on Mac tutorial 2020.
 • Nikon teleobjektiv.
 • H1 Hannover Mediathek.
 • Verwaltungsfachangestellte Ausbildung 2021 Dortmund.
 • Njals saga mimersbrunn.
 • MyHeritage complete.
 • Bli kjent spørsmål jobb.
 • Ostron pris.
 • Hängande ljuslykta Hjärta.
 • How did Tiberius become emperor.